Gå direkt till innehåll
Fr v Karolina Brick, hållbarhetschef, Johanna Frelin, vd, och Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling.
Fr v Karolina Brick, hållbarhetschef, Johanna Frelin, vd, och Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling.

Pressmeddelande -

Riksbyggens Hållbarhetsbarometer: 6 av 10 oroliga eller mycket oroliga över tillståndet på planeten

För första gången publiceras Riksbyggens Hållbarhetsbarometer som tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. 60 procent av de tillfrågade svarar att de känner oro för planeten kopplat till hållbarhetsfrågorna. På listan över åtgärder som man vill se i sin bostadsrättsförening finns bland annat solceller, energieffektiviseringar och åtgärder för ökad trygghet.

– Ungefär en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter där det sammanlagt bor ungefär 2,5 miljoner människor. Majoriteten av alla bostadsrätter är byggda på 1900-talet och det finns en enorm potential i att göra det här bostadsbeståndet mer hållbart, säger Johanna Frelin, vd Riksbyggen.

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids främsta utmaningar och hur vi bor och lever har stor betydelse. Riksbyggen har cirka 4 400 bostadsrättsföreningar som medlemmar och kunder. På frågan om den egna föreningen är hållbar svarar bara drygt 3 av 10 ja.

– Det finns en stor medvetenhet ute i föreningarna att det behöver göras mer. Ska vi ställa om hela bostadsbeståndet i Sverige kan bostadsrättsföreningarna bli en motor i det arbetet. Besluten i en bostadsrättsförening tas av en styrelse bestående av medlemmar i föreningen och inte av en ”central fastighetsägare”, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Mer engagemang och kunskap behövs
De som svarat på Riksbyggens undersökning tror att deras förening kommer att vara betydligt mer hållbar år 2030. 55 procent av de svarande tror att deras förening kommer att vara mer hållbar år 2030. Samtidigt menar många i undersökningen att brist på engagemang, kunskap och pengar är några faktorer som står i vägen för ökad hållbarhet.

– Bristande engagemang är det hinder som sticker ut mest. Det är både lite skrämmande och hoppingivande och indikerar att det går att bli mycket mer hållbar men att insikten om det egna ansvaret ännu inte finns där, säger Karolina Brick.

Bostadsrättsföreningarna behöver stöd för att bli mer hållbara.

– Här har Riksbyggen som organisation en viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap, inspiration och vägleda föreningarna vid större investeringar för ökad hållbarhet. Riktade åtgärder och samhällsbeslut fungerar, till exempel uppger idag nästan 90 procent av de svarande att deras förening sorterar hushållsavfallet, säger Karolina Brick.

Klimatanpassning och satsningar på social hållbarhet
När de tillfrågade får svara på frågan om vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för ökad hållbarhet kommer klimatanpassning av fastigheter och åtgärder för öka trivsel och trygghet i topp. 36 procent anser att klimatanpassning av fastigheter är viktigast och samma siffra för ökad trivsel och trygghet är 33 procent.

– Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat, den sociala hållbarheten är otroligt viktig del som ökar i betydelse, säger Karolina Brick.

Ny teknik och nya tjänster ökar hållbarheten
Att utveckla förvaltningstjänster som leder till ökad hållbarhet är prioriterat för Riksbyggen.

– Ta energitjänster som ett exempel. Upp till 1 000 000 MWh skulle kunna sparas om alla Riksbyggens cirka 4 400 bostadsrättskunder började använda tjänsten energiförvaltning. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som alla flerbostadshusen i Uppsala län använder på ett år. Men hållbarhet är både stort och litet. Att sätta upp en fågelholk för att öka den biologiska mångfalden är också ett bidrag till ökad hållbarhet, säger Lina Öien, chef Enheten för Hållbar Utveckling på Riksbyggen.

Totalt gick undersökningen ut till 1.200 personer och cirka 300 personer besvarade hela eller delar av undersökningen. Tanken är att denna hållbarhetsbarometer ska upprepas årligen. Riksbyggen arbetar på många olika sätt för att bostadsrättsföreningarna att bli mer hållbara, till exempel genom Riksbyggens hållbarhetsidéer och tävlingen Årets hållbarhetsförening. Riksbyggen har även en omfattande ombyggnadsverksamhet med stort fokus på hållbarhet.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Johanna Ode bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Grönt stöd skulle få 66 % av bostadsrättsföreningarna att genomföra hållbarhetsåtgärder

Fler än 6 av 10 bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon grön åtgärd om ett statligt stöd införs, visar en undersökning som Riksbyggen gjort. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Jättepotential att minska klimatpåverkan från byggnader med energiförvaltning

Jättepotential att minska klimatpåverkan från byggnader med energiförvaltning

Upp till 1 000 000 MWh skulle kunna sparas om alla Riksbyggens cirka 4 000 bostadsrättskunder började använda energiförvaltning, det motsvarar ungefär lika mycket energi som alla flerbostadshusen i Uppsala län använder på ett år. Dessutom vill regeringen se fler energiåtgärder i flerbostadshus och har nyligen skickat ut ett förslag på remiss om ett nytt energieffektiviseringsstöd.

Håkan Johansson, ordförande i RB Brf Opalen och Håkan Liljeblad, föreningssamordnare Riksbyggen.

Brf Opalen är årets mest hållbara bostadsrättsförening i Norrköping

Riksbyggens Brf Opalen är bostadsrättsföreningen som gjort mycket för ökad hållbarhet. Till exempel har föreningen bytt till LED-belysning i trapphusen, byggt nya miljöhus med bättre källsortering och ett välutrustat gym för medlemmarna samt inlett en storsatsning på solel. Riksbyggen har utsett Brf Opalen till Årets Hållbarhetsförening i Norrköping, en tävling som i år haft rekordmånga tävlande.