Gå direkt till innehåll
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Pressmeddelande -

Krav på klimatdeklarationer av byggnader ett steg i rätt riktning

Det behövs styrmedel som kompletterar de frivilliga åtaganden som byggsektorn i Sverige åtagit sig för att nå målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit är krav på klimatdeklarationer ett steg i rätt riktning, anser Riksbyggen i sitt remissvar av Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader.

– Det krävs incitament för att uppnå en minskad klimatpåverkan under byggskedet. I ett första steg handlar det om att öka kunskapsnivån och kompetens om klimatpåverkan inom branschen, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen tillstyrker krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

– Initialt bedömer vi att effekterna av klimatdeklarationerna blir begränsade. För att nå byggnader med lägre klimatpåverkan behöver klimatdeklarationen utvecklas med exempelvis fler livcykelfaser och gränsvärden. Det behövs också en tydlig plan för att ge branschen långsiktiga spelregler och planeringsförutsättningar, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Riksbyggen 4 182 bostäder i pågående produktion, både hyres- och bostadsrätter samt boende för äldre genom kooperativ hyresrättsförening.

Riksbyggens synpunkter av Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns ladda ner i sin helhet nedan.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll