Gå direkt till innehåll
Riksbyggen antar tre utmaningar för ett fossilfritt Sverige

Pressmeddelande -

Riksbyggen antar tre utmaningar för ett fossilfritt Sverige

Genom att anta tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. De utmaningar som Riksbyggen antar är: Transportutmaningen, Solutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen. Målet för Fossilfritt Sverige är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Riksbyggen och därför är det en självklarhet oss att utmana både oss själva, de bostadsrättsföreningar som vi företräder och branschen för att vi ska kunna nå målet om ett fossilfritt Sverige, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

– Med utmaningarna vill Fossilfritt Sverige lyfta fram konkreta åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser. Byggsektorn spelar en avgörande roll när Sverige ställer om till fossilfritt och vi är därför glada att Riksbyggen antar utmaningarna och går med i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet.

Solutmaningen
Utmaningen innebär att man har målsättning att senast år 2020 ha installerat solceller och producerar egen solel. Genom att visa hur många som satsar och tror på energiformen inspirerar vi fler att följa efter. Riksbyggen förvaltar totalt 4079 bostadsrättsföreningar och arbetar aktivt för att inspirera och hjälpa bostadsrättsföreningarna att skaffa solceller. Ett exempel är Brf Högalid i Trelleborg. 

Transportutmaningen
Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Riksbyggen antar denna utmaning med målsättningen att vara i mål år 2025.

Klimatväxlingsutmaningen
För att anta utmaningen innebär det att man har eller planerar ett klimatväxlingsprogram för organisationens resor. Ett klimatväxlingsprogram innebär att man lägger en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt.

Riksbyggen arbetar sedan länge med ovanstående utmaningar inom ramarna för sin hållbarhetsplan, ”Planeten ska med”. Hållbarhetsplanen innebär bland annat att all Riksbyggens nyproduktion miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, att Riksbyggens unika Hållbarhetsverktyg används i varje projekt och att vi genomför analyser med brett hållbarhetsperspektiv vid upphandling. 

Riksbyggen har även ett poängsystem som är målsatt kring hur vi kan få de bostadsrättsföreningar som vi förvaltar att anpassa boendet och fastigheten till ett mer hållbart liv. Genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får föreningarna hjälp med den typen av anpassningar.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll