Gå direkt till innehåll
Earth Hour 2019: Mer fågelholkar och mindre energianvändning

Pressmeddelande -

Earth Hour 2019: Mer fågelholkar och mindre energianvändning

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två ödesfrågor som står i fokus för årets Earth Hour. I varje nytt bostadsprojekt gör Riksbyggen en ekosystemtjänstanalys för att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster inte minskar. Efter inflyttning hjälper Riksbyggen till att underlätta en mer hållbar vardag och hur man kan bidra till biologisk mångfald, genom exempelvis fågelholkar och insektshotell.

Earth Hour infaller lördagen 30 mars 2019, klockan 20:30-21:30.

– På Riksbyggen stödjer vi initiativ som bidrar till att få upp frågan om klimatet och den biologiska mångfalden på agendan. Riksbyggen har nyligen ställt sig bakom färdplanen mot en fossilbränslefri Uppvärmningssektor som överlämnats till regeringen. Men alla kan göra något på individnivå och till exempel uppmanar vi de över en halv miljon människor som bor i bostäder som Riksbyggen förvaltar att släcka ner under Earth Hour som en viktig symbolhandling, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Att bygga nya hus innebär att ta av naturens resurser och därmed också ett stort ansvar. Därför har Riksbyggen bland annat utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används i alla projekt innan byggandet startar. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet. Ekosystemtjänstanalys är en del av hållbarhetsverktyget. Genom analysen mäts de naturvärden som finns på platsen innan projektet startar.

– Om vi med säkerhet inte kan återskapa samma värde av ekosystemtjänster som ursprungligen fanns på platsen så blir det ingen byggstart. Helst ska värdet av ekosystemtjänter inte bara vara på samma nivå utan även öka efter att projektet är klart. Den biologiska mångfalden kan ökas med till exempel insektshotell, fågelholkar eller genom plantering av olika träd och växter, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Fågelholkar flyger in på topplistan över bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder 

Energitjänster är också del av Riksbyggens hållbarhetsarbete
– En viktig uppgift för Riksbyggen är att hjälpa våra kunder, både bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare, att bli mer hållbara. Ett utökat utbud av energitjänster är en viktig del i det arbetet och vi kan bland annat erbjuda tillsyn och skötsel, energideklaration och energioptimering, säger Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen.

WWF Earth Hour startade för drygt tio år sedan, som en enkel symbolhandling för klimatet. Då var manifestationen liten, men med åren har den vuxit och nu engagerar den varje år hundratals miljoner människor i allt fler länder. Förra året deltog 188 länder och territorier!

För mer information:
Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen, 08-698 41 88
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen, 08-698 41 74

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31