Gå direkt till innehåll
Riksbyggen välkomnar stärkt konsumentskydd för bostadsrätter

Pressmeddelande -

Riksbyggen välkomnar stärkt konsumentskydd för bostadsrätter

I stora delar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens förslag för ”Tryggare bostadsrätt”. I sitt remissvar tillstyrker Riksbyggen bland annat förslaget om att utgångspunkten ska vara en röst per medlem och förslaget om redovisning av nyckeltal i förvaltningsberättelsen.

– Ett stärkt konsumentskydd är bra både för enskilda bostadsrättshavare som för branschen i stort. Merparten av de regelförändringar som föreslås bedömer Riksbyggen skulle ge ett stärkt konsumentskydd och vi hoppas därför att de genomförs, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad.

Riksbyggen anser att förslaget om att det ställs krav på att förhandstecknare ska erhålla viss information innan förhandsavtalet skrivs på är bra.

– Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att den enskilde förstår vad det innebär att bli bostadsrättshavare, att förhandsavtalet är bindande och att det återstår en rad viktiga steg mellan förhandsavtalet och den dag man får nyckeln till sin lägenhet, säger Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Riksbyggen vill dock se ett förtydligande avseende hur den tekniska underhållsplanen ska beaktas och tillämpas i samband med intygsgivning av ekonomiska planer. Enligt förslaget ska underhållsplanen ta höjd för renoveringar under de kommande 50 åren.

– Det är ett för långt tidsperspektiv som skulle leda till att avgifterna i en ny bostadsrättsförening skulle bli omotiverat höga med följd att det byggs upp ett stort kapital som ska förvaltas under lång tid – om det är så förslaget ska tolkas, säger Sofia Berg Horner.

– Vid en sådan tolkning skulle förslaget innebära att nyproducerade bostadsrättsföreningar skulle bygga upp stora kassor att om 50 år ha ”sparat ihop” till exempelvis ett stambyte – jag tror inte det varit förslagets avsikt. I själva verket löses den finansieringen på annat sätt, till exempel delvis genom lån, säger Sofia Berg Horner.

Läs hela Riksbyggens synpunkter på promemoria Dnr Ju2021/03758 - Tryggare bostadsrätt, i fil nedan.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, 08-698 42 53

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll