Gå direkt till innehåll
Nen Phan, fotograf är Jonas Gratzer
Nen Phan, fotograf är Jonas Gratzer

Pressmeddelande -

Riksbyggen samlade in över två miljoner kronor till We Effect

Under 2022 samlade Riksbyggen in 2 412 859 kronor till We Effect som genom sitt arbete stödjer människor i kampen mot hunger, fattigdom och klimatkrisen. Pengarna gör att fler människor kan ta steget från fattigdom och slum till en värdig bostad och ett tryggare liv.

Omkring 1,8 miljarder människor har i dag inte tillgång till ett värdigt boende, enligt FN. Det innebär att en av fyra människor lever under förhållanden av fattigdom, trångboddhet, utan säkerhet med brist på elektricitet, vatten och sanitet. We Effect gör skillnad genom kooperativ gemenskap, utbildning och hållbar produktion.

Delar av Riksbyggens stöd går till projektet ”Från slum till säkerhet” på Filippinerna där Riksbyggen tillsammans med We Effect senaste åren har möjliggjort tusentals permanenta, trygga bostäder i ett land som är hårt drabbat av naturkatastrofer, klimatförändringar och konflikter. Under 2022 har medlemmarna i projektet bland annat fått utbildning i hållbart jordbruk och att utveckla köksträdgårdar, vilket har stärkt livsmedelssäkerheten och bidragit till att fler människor är tryggare och står på egna ben.

Stå enade och starka under kriser
Riksbyggen och We Effect arbetar tillsammans för att möta och förebygga de hållbarhets- och utvecklingsutmaningar som världen står inför. Vi vet i dag att vårt arbete har bidragit till ökad motståndskraft under kriser. Faktum är att trots de förödande effekterna av olika katastrofer, inklusive tyfoner, orkaner, torka, pandemin och nuvarande inflation, har We Effects bostadskooperativ lyckats anpassa sig bättre än andra till omvärlden och till och med hittat möjligheter under de förändrade omständigheterna.

- Riksbyggens stöd gör stor skillnad! Under 2022 har vi sett resultat av den gemenskap som kommer med en trygg bostad, och vikten av att ingå i ett större sammanhang som en kooperation innebär. Kriser och pandemin har visat oss att bostäder är mer än tak över huvudet. Det handlar om att leva under förhållanden som möjliggör mänsklig utveckling, säger Anna Tibblin, Generalsekreterare för We Effect.

En trygg bostad gör skillnad
Det finns en stark koppling mellan värdiga bostäder och långsiktig, hållbar utveckling, rätten till mat och utrotning av fattigdom, social orättvisa och ojämlikhet mellan könen.

Förbättrade bostadsförhållanden bidrar bland annat genom att:

  • Barn kan få en tryggare uppväxt, att de kan läsa sina läxor i lugn och ro.
  • Familjer slipper betala ockerhyror för ett skjul i slummen och kan lämna fattigdomen.
  • Människors hälsa förbättras. En bra bostad minskar exempelvis spridningen av virus och smittor och man får tillgång till rent vatten.
  • Hållbara bostäder skyddar människor vid naturkatastrofer, så att de inte fastnar i fattigdom när en tyfon drar över eller jordskalv inträffar.

- Genom vårt gemensamma fokusprojekt Från slum till säkerhet, på Filippinerna har vi kunnat följa den kooperativa kraftens genomslag. Vägen framåt är hjälp till självhjälp och tillsammans med We Effect har vi byggt bostadskooperativ som styrs av medlemmarna själva, säger Lina Öien, chef hållbar utveckling på Riksbyggen.

Läs mer om We Effect

För mer information kontakta Lina Öijen, chef för enheten Hållbar utveckling på Riksbyggen lina.oijen@riksbyggen.se 070-698 41 36

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll