Gå direkt till innehåll
Mari-Louise Persson blir miljö- och energichef på Riksbyggen

Pressmeddelande -

Mari-Louise Persson blir miljö- och energichef på Riksbyggen

Från den 1 juni är Mari-Louise Persson miljö- och energichef på Riksbyggen. Mari-Louise tar därmed över rollen som miljöchef på Riksbyggen efter Karolina Brick som utsetts till hållbarhetschef. Tidigare har Mari-Louise varit energistrateg på Riksbyggen men får nu ett breddat ansvar, fortfarande med ett stort fokus på energifrågorna.

– Hållbarhet ska ses ur ett helhetsperspektiv och energifrågorna knyts allt oftare samman med andra miljöaspekter och därför ser jag fram emot min nya roll med ett breddat uppdrag. Hållbarhet är både stort och litet och i mitt nya jobb kommer jag att arbeta med allt ifrån framtidens energisystem till att bidra till att våra boende ska kunna bo och leva mer hållbart i vardagen, säger Mari-Louise Persson.

Riksbyggen sätter ambitiösa hållbarhetsmål och ser ökade krav från både kunder och framtida lagstiftning inom energi- och klimatområdet som bland annat innebär att vi satsar på att minska klimatavtrycket i både nyproduktion och befintligt bostadsbestånd. Det känns därför mycket bra med Mari-Louise med sin breda kompetens i den nya rollen som miljö- och energichef, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen.

Riksbyggen är den aktör med flest flerfamiljshus som är certifierade enligt kraven för Miljöbyggnad. Genom att systematiskt använda kraven för Miljöbyggnad i nyproduktionen av bostäder bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer hus för hus. Stort fokus finns också på det befintliga beståndet för att bidra till ökad hållbarhet.

– Det finns en outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. Installation av solpaneler, klimatanpassningsåtgärder och införande av energiförvaltning är bara några exempel på hållbarhetsåtgärder som kan göras i befintliga byggnader, säger Mari-Louise.

Riksbyggen har tagit fram ett förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar. Stödet ska enligt förlaget ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

För mer information:
Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen, 072-516 90 30
mari-louise.persson@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll