Gå direkt till innehåll
Bonum Brf Idrottsplatsen först med skärpt miljöceritifiering

Pressmeddelande -

Bonum Brf Idrottsplatsen först med skärpt miljöceritifiering

Kraven för att certifieras enligt Miljöbyggnad skärps. Hos Riksbyggen blir seniorbostäderna i Bonum Brf Idrottsplatsen i Höganäs det första projektet att certifieras enligt nya Miljöbyggnad 3.0. Riksbyggen har under lång tid gått i bräschen för ett mer hållbart bostadsbyggande och certifierar sina flerbostadshus enligt Miljöbyggnad.

– Det som för fem år sedan var ”bästa tillgängliga teknik" är idag i många avseenden standard. Ska vi klara Sveriges miljömål, måste vi anta nya utmaningar och ny teknik och det vill Riksbyggen vara med och bidra till, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Bonum Brf Idrottsplatsen består av 49 seniorbostadsrätter med en planerad inflyttning våren/sommaren 2020.

– Förutom hårt ställda hållbarhetskrav på byggnaden kommer projektet att innehålla många andra åtgärder för en ökad hållbarhet. Några exempel är ”Gröna tak” som skapar hem för insekter, en trivsam gårdsmiljö för ökad social hållbarhet och lokalt omhändertagande av regnvatten, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Skåne.

Redan 2012 började Riksbyggen använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader.

De nya kraven, enligt Miljöbyggnad 3.0, innebär bland annat:

  1. Skarpare energikrav.
  2. Nya krav vad gäller Livcykelanalys-baserade (LCA) beräkningar för klimatpåverkan från byggnadsmaterial (stomme och grundkonstruktion).
  3. Krav på förvaltningsrutiner.
  4. Utökad kvalitetssäkring. En byggnad får behålla sitt certifikat enligt Miljöbyggnad 3.0 så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens miljöstatus till Sweden Green Building Council var femte år efter godkänd verifiering.

– Att Miljöbyggnad nu inkluderar krav vad gäller LCA-baserade klimatberäkningar för stomme och grundkonstruktion tycker vi på Riksbyggen är mycket bra. Det kommer att driva på utvecklingen av Miljövarudeklarationer från materialtillverkarna samt bidra till att vi som beställare enklare kan göra aktiva val gällande produkters klimatpåverkan, säger Karolina.

Produktionsfasen står för ca 50 procent av klimatpåverkan från en byggnad sett ur livscykelperspektiv och av detta står materialen för den största delen. Kravställan från beställaren i upphandlingsskedet kan leda till utveckling av produkter med lägre klimatpåverkan.

– Ett lysande exempel på det är när Riksbyggen i Brf Viva i Göteborg ställde krav utifrån livscykelanalysen på betongen. Det resulterade i en helt ny typ av klimatförbättrad betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. Brf Viva har nyligen också utsetts till Årets Miljöbyggnad, berättar Karolina.

Från 1 januari 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader.

– Kravet om klimatdeklarationer kommer att ge hela branschen en knuff i rätt riktning, säger Karolina Brick.

Riksbyggen har en väl fungerande modell för Bonum Seniorboende med bostäder som gör vardagen enklare och med fokus på ett mer hållbart byggande. Bonum vänder sig till hushåll där minst en person är över 55 år.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 040-10 94 60

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll