Gå direkt till innehåll
Stiftelsen Läxhjälpen och Riksbyggen i ny digital satsning för att få fler elever att nå gymnasiebehörighet

Pressmeddelande -

Stiftelsen Läxhjälpen och Riksbyggen i ny digital satsning för att få fler elever att nå gymnasiebehörighet

Ett digitalt läxhjälpsprogram som är gratis för elever ska ge fler unga stärkt självförtroende i studierna och bättre förutsättningar att klara grundskolan. Nu kliver Riksbyggen in för att stötta Stiftelsen Läxhjälpens digitaliseringsprojekt som riktar sig till elever och högstadieskolor med behov av extra stöd i skolarbetet.

Varje år går tiotusentals elever i nionde klass utan tillräckliga betyg för att gå vidare till gymnasiet. På vissa håll i landet betyder det att det finns skolor där bara fyra av tio elever klarar grundskolan. Att inte ha tillräckliga betyg för att fortsätta sin skolgång kan medföra allvarliga risker för de drabbade individerna, som löper större risk att hamna i olika typer av utanförskap, och ökade risker för samhället i stort, både ur ett demokrati- och kostnadsperspektiv.

Den starkaste påverkansfaktorn är föräldrarnas utbildningsnivå och skolor med låg gymnasiebehörighet finns utspridda över hela landet, i både stora städer och i mindre orter.

– Att klara skolan och komma in på gymnasiet är inte en självklarhet i Sverige. Med Stiftelsen Läxhjälpens digitala program kan vi nå vi ut till ännu fler delar av landet, till de elever som behöver det som allra mest. Riksbyggens stöd bidrar till ytterligare användning av en metod som ger tydliga resultat. Jag vill rikta ett stort tack till Riksbyggen, tillsammans bidrar vi till att fler klarar skolan och kan forma sin egen framtid, säger Ebba Myrsten, tillförordnad partnerskaps- och insamlingsansvarig på Stiftelsen Läxhjälpen.

Elever som som saknar stöd hemifrån i läxhjälp och motivation är en utsatt grupp. Det lokala utbudet av extra stödinsatser varierar och för att nå dessa elever krävs innovativa lösningar. Stiftelsen Läxhjälpen har funnits fysiskt i skolor sedan 2007 och erbjuder ett strukturerat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram i samverkan med de skolor, och för de elever, som har störst behov av extra stöd. Läxhjälpsprogrammet är gratis för eleverna. Sedan 2020 erbjuds Läxhjälpsprogrammet också digitalt, med särskilt fokus på att nå mindre orter i hela landet, och idag finns verksamheten på totalt 91 skolor och i 32 kommuner.

Riksbyggen, som i år firar tio år som samarbetspartner till Stiftelsen Läxhjälpen, gör under 2022 en särskild satsning med fokus på Läxhjälpens digitala program. Genom att synliggöra verksamheten och frågan vill Riksbyggen vara med och lyfta ett positivt exempel på en förebyggande insats som ger tydliga resultat och samtidigt inspirera fler aktörer att engagera sig.

– Ökad digitalisering står högt upp på Riksbyggens prioriteringslista, på alla nivåer. Det är fantastiskt att vi nu kan bidra till ökad digitalisering av Läxhjälpens viktiga arbete. Att klara kraven för gymnasiet kan vara den stora skillnaden för en elevs framtida utveckling, både som person och för möjligheten att bli attraktiv på arbetsmarknaden, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Stödet skapar förutsättningar för Stiftelsen Läxhjälpen att fortsätta driva och utveckla verksamheten, med målet att fler elever i hela landet ska nå gymnasiebehörighet.

För ytterligare information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se
Ebba Myrsten, tillförordnad partnerskaps- och insamlingsansvarig, Stiftelsen Läxhjälpen, 072-301 69 70
ebba@laxhjalpen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll