Gå direkt till innehåll
I Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har en ny typ av klimatförbättrad betong använts med ca 30 procent lägre klimatpåverkan.
I Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har en ny typ av klimatförbättrad betong använts med ca 30 procent lägre klimatpåverkan.

Pressmeddelande -

Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutral byggande

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, men också en betydande källa till CO2-utsläpp. RISE samlar nu hela värdekedjan för cement- och betong i en bred aktörssamverkan, där Riksbyggen är en av aktörerna, i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter för att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande.

Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år 2030 och användas i hela Sverige år 2045.

– År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning att bo i storstadsregioner. Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen, säger Katarina Malaga, Forsknings- och affärsutvecklare på RISE.

Redan idag används mer än 30 miljarder ton betong per år. Cement, som är det vanligast använda bindemedlet i betong, står för cirka 6 procent av världens CO2-utsläpp. För att Sverige som land ska leva upp till målet att nå klimatneutralitet år 2045 krävs en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar från cement- och betongbranschen. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna har väckt stor uppmärksamhet och följs med intresse av såväl industri som politik och samhällsaktörer internationellt.

RISE har fått i uppdrag att leda cement- och betongbranschens arbete med att möjliggöra och accelerera implementeringen av färdplaner för klimatneutralt byggande med cement och betong. En framgångsfaktor för projektet är förmågan att samla cement- och betongtillverkare, branschorganisationer, myndigheter, forskare och innovatörer, entreprenörer, beställare och finansiärer i en bred aktörssamverken i en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter.

– Innovation och samverkan är viktigare än någonsin för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle. Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft. Ett konkret exempel där samverkan i hela kedjan lett till innovation är den klimatförbättrade betong som använts vid byggandet av Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

– Arbetet är dels fokuserat på lösningar kopplat till materialfrågor såsom utveckling av betongrecept och bindemedel. Men för att lyckas med tekniksprång och klimatneutral omställning kommer branschen att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom innovation, teknik- och materialutveckling, regelverk, praxis, policy, marknadsdrivna behov och processer inför investeringar i hållbar omställning, säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

Projektet koordineras av RISE och finansieras av Vinnova. Projektets konsortium består av RISE, Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Strängbetong, Betongindustri, Svensk Betong, Skanska, NCC, Trafikverket, ELU, WSP, Riksbyggen, Älvstranden, SIKA, Chalmers, LTU, Stena Recycling, Danske Bank.

Kontaktpersoner:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Katarina Malaga, Forsknings- och affärsutvecklare, RISE, 073-086 51 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll