Gå direkt till innehåll
​
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Johanna Ode bostadspolitisk expert. Foto: Evelina Carborn
​
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Johanna Ode bostadspolitisk expert. Foto: Evelina Carborn

Pressmeddelande -

Riksbyggen välkomnar utredning om att omvandla lokaler till bostäder

Fastigheter som idag används för kontor och handel kan komma att omvandlas till bostäder som en effekt av coronapandemin. Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för en sådan omvandling, vilket Riksbyggen menar är positivt för att minska bostadsbristen.

– Riksbyggen välkomnar uppdraget. Det är positivt att regeringen undersöker olika möjligheter att öka antalet bostäder, så fler människor kan skaffa en egen bostad, säger Johanna Ode bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Coronapandemin har bidragit till att flera branscher överväger att göra distans- och hemarbete till ett permanent inslag, vilket kan innebära att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder. En fortsatt hög takt för nyproduktion av bostäder kommer dock vara viktig under en lång tid framöver.

– Byggandet av både bostadsrätter och småhusbyggandet spås minska trots stigande priser. Samtidigt ligger hyresrättsbyggandet kvar på ungefär samma nivåer som tidigare. För hyresrätter finns ett investeringsstöd medan finansiering av bostadsrätter och småhus helt och hållet sker genom hushållen och bankerna, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

I skuggan av coronakrisen blir det svårt uppfylla bankernas säljkrav och då blir det inte byggstart såvida inte byggföretaget kan överbrygga med egna medel.

– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket kommer att minska igångsättandet. En statlig garanti under en period skulle hålla upp nyproduktionen av bostadsrätter, säger Mårten Lilja.

Per Bolund kommenterar uppdraget till Boverket med att detta kan vara ett sätt att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter.

– Det är positivt att regeringen uppmärksammar behovet av bostäder för unga vuxna. Det är människor som har det särskilt tufft på bostadsmarknaden. För att underlätta för unga vuxna att köpa en egen bostad föreslår Riksbyggen att regeringen även inför ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, säger Johanna Ode.

Läs Riksbyggens rapport om ungdomsbostadsbrist

Boverket ska i uppdraget analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar. Det kan handla om regler för planering, byggande och hyressättning.

Kartläggningen ska redovisas för regeringen den 26 februari 2021.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll