Gå direkt till innehåll
 Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Riksbyggen ställer sig bakom riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Behovet av cirkularitet i hela värdekedjan förtydligas och alla branschens aktörer uppmanas använda riktlinjerna som sin basnivå.

Det finns drygt 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort.

–  Byggsektorn står för en stor del av allt genererat avfall i Sverige. Om vi ska klara de miljöutmaningar som vi står inför är det av stor vikt att höja tempot i arbetet för en ökad cirkularitet, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står Riksbyggen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB  och Sveriges Allmännytta.

Riktlinjerna slår bland annat fast att materialinventering alltid ska göras före rivning och att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt. Material- och avfallshanteringsplanen ska också kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall. 

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31