Gå direkt till innehåll
Brf Viva, Guldheden, är ett exempel på Riksbyggens arbete på ett långsiktigt och mer hållbart bostadsbyggande i Göteborg.
Brf Viva, Guldheden, är ett exempel på Riksbyggens arbete på ett långsiktigt och mer hållbart bostadsbyggande i Göteborg.

Pressmeddelande -

Riksbyggen ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Riksbyggen är ett av de företag som anslutit sig till Göteborgs plattform för ett klimatneutralt byggande. Det är en lokal plattform initierad av Business Region Göteborg. Här samlas hela värdekedjan inom bygg- och fastighetsbranschen för att tillsammans med Göteborgs Stad och akademin hitta nya lösningar som kan ge en snabbare omställning till klimat neutralt byggande.

– Riksbyggen har i rollen som en långsiktig samhällsutvecklare gått i täten för ett grönare och mer hållbart Göteborg. För oss är det självklart att vara med och samverka för ett klimatneutralt byggande byggande, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggen har till exempel utvecklat mångfaldigt prisbelönta Brf Viva och arbetar just nu med kommande Brf Gibraltar, båda projekt inom ramarna för Positive Footprint Housing.

Bygg- och fastighetssektorn omfattar aktörer från alla skeden i en byggnads livscykel, från att de byggs, används, renoveras och tills byggnaden rivs. Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändning.

Plattformen tar avstamp i Sveriges riksdagsbeslut om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, bygg- och anläggningsbranschens färdplan för att nå det nationella målet samt Göteborgstads mål om ett klimatavtryck nära noll år 2030. Genom plattformen samlas hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden som ska driva på arbetet mot målen. Åtgärderna handlar om allt från regelverk och material till nätverk och processer.

– Bara om vi arbetar tillsammans och samverkar kan vi öka utvecklingstakten till en klimatneutral byggbransch i hela Sverige. För att lyckas krävs gemensamt, modigt och tydligt klimatledarskap för att minska klimatpåverkan i våra verksamheter under hela byggnadernas livscykel, säger Mikael Ahlén.

Riksbyggen är med under hela processen, från att ett område planeras för byggande av fastigheter till den löpande förvaltningen. För drygt 80 år sedan startades Riksbyggen i Göteborg och är idag en av Sveriges största fastighetsförvaltare.

– Det är en självklarhet för oss att ha en framåtlutad position i klimatomställningen. Därför är det extra viktigt att förvaltningstjänster har en tydlig hållbarhetsprofil. Riksbyggens historia handlar om samhällsutveckling det går en röd tråd från grundandet, genom decennierna och in i framtidens mer hållbara bostäder säger Sophia Vikström, marknadsområdeschef för Riksbyggen Fastighetsförvaltning Väst.

– Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är ett viktigt och bra initiativ som hjälper oss i arbetet med att nå Riksbyggens klimatmål som nyligen blev godkända av SBTi, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggens tre klimatmål som godkänts av SBTi finns inom tre områden.

Egna fordon och energianvändning på kontoren:
Mål: Riksbyggen ska minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1* och 2* med 50 procent till år 2030 (basår 2020).

Nyproduktion av bostäder:
Mål: Riksbyggen ska minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvm BTA till år 2030 (basår 2020).

Riksbyggens kunders energianvändning:
Mål: Riksbyggen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3* med 50 procent per kvadratmeter från kunders energianvändning i byggnader där vi tillhandahåller energitjänster till år 2030 (basår 2020).

För mer information:

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Riksbyggen i Göteborg, 070-587 24 04,
mikael.ahlen@riksbyggen.se
Sophia Vikström., marknadsområdeschef, Riksbyggens Fastighetsförvaltning Väst,
Sophia.Vikstrom@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll