Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Regeringen vill underlätta föreningsstämmornas genomförande i coronatider

Riksbyggen har vänt sig till regeringen för att undersöka möjligheten för bostadsrättsföreningarna att skjuta upp sina årsmöten med tanke på risken för spridning av coronaviruset. Regeringen har nu remitterat ett förslag på lagrådsremiss för att lösa de påtalade problemen, men på ett annat sätt. Riksbyggen tillstyrker i sitt remissvar de tillfälliga åtgärder som regeringen föreslår kring bland annat poströstning vid föreningsstämman och antalet medlemmar som ett ombud får företräda.

– Från Riksbyggens sida hade vi gärna sett att regeringen möjliggjorde för bostadsrättsföreningarna att skjuta på sina årsmöten inför den stundande stämmosäsongen. Många som är engagerade i bostadsrättsföreningarna är också äldre som tillsammans med andra riskgrupper bör begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Syftet med regeringens förslag är att åtgärda det problem Riksbyggen tillsammans med HSB har påtalat för regeringen. Riksbyggens förslag var att skjuta på stämmotillfälle, men regeringen har valt en annan lösning.

Förslaget innebär att för ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, införs tillfälliga undantag från de regler som begränsar möjligheten till poströstning vid föreningsstämman, vem som får anlitas som ombud och antalet medlemmar som ett ombud får företräda. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

– Förslaget bör även omfatta samfälligheter. Samma typ av problematik som i bostadsrättsföreningar kan i viss mån finns även i samfälligheter, säger Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen.

Nästa steg är att regeringen lägger fram förslaget till lagrådet och därefter till Riksdagen för beslut om den nya lagen.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen, 08-698 42 53
Christian Bengtzelius, föreningschef Riksbyggen, 072-551 18 24

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31