Gå direkt till innehåll
Producentansvaret för förpackningar är av största vikt för en cirkulär ekonomi

Pressmeddelande -

Producentansvaret för förpackningar är av största vikt för en cirkulär ekonomi

Riksbyggen ställer sig i stora delar positiv till regeringens förslag ”En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter”. Det är bra att producenterna ska ta sitt ekonomiska ansvar för insamling och behandling av förpackningsavfall och att insamling ska ske fastighetsnära anser Riksbyggen. Regeringen bör dock återinföra producentansvar för returpapper.

– För att nå en mer cirkulär ekonomi är det av största vikt att producenterna tar sitt fulla ekonomiska ansvar och att insamling sker fastighetsnära när det gäller förpackningar. Vi vill även se att producentansvaret återinförs för returpapper, säger Karolina Brick, hållbarhetchef på Riksbyggen.

I korthet handlar förslaget om att kommunerna föreslås ta över ansvaret för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvaret. Kommunerna ska ersättas av producenterna för insamlingen som ska ske fastighetsnära. Idag samlar producenterna in förpackningar genom de gröna behållarna. De boende som idag har fastighetsnära insamling i till exempel sin bostadsrättsförening, betalar själva för detta. Riksbyggen tillstyrker förslaget, men ser vissa risker som bör åtgärdas.

– Det finns till exempel en risk i att ersättningsnivåerna från producenterna inte ger en full kostnadstäckning och därmed inte täcker en fullgod kostnadsfri service för boende över hela landet, säger Karolina Brick.

Att förpackningar samlas in fastighetsnära är en fördel.

– Att det är enkelt för de boende att sortera och lämna sina förpackningar är grunden för en ökad cirkulär ekonomi. Om det inte finns utrymmen för förpackningsinlämning i husen idag riskerar det dock att bli en ökad kostnad för de boende då ersättningen bara avser själva hämtningen och behandlingen, säger Karolina Brick.

Riksbyggens synpunkter gällande remiss av "En förbättrad förpackningsinsamling-nya roller för kommuner och producenter, M2021/02118" finns i sen helhet nedan.

För mer information:
Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen, 070-291 54 47Karolina.brick@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31