Gå direkt till innehåll
 Mari-Louise Persson, miljö- och energichef och Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.
Mari-Louise Persson, miljö- och energichef och Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Öppet brev till statsrådet Ebba Busch: Viktigt att boende i bostadsrättsföreningar får del av elstöd

Riksbyggen har på kort tid ställt sig bakom två öppna brev till statsrådet Ebba Busch, om gasprisstöd och nu om elstöd. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare av bostadsrätter. Över 200 000 bostadsrätter över hela landet förvaltas av Riksbyggen.

–Både när det gäller ökade kostnader för såväl gas som el är det viktigt att boende i bostadsrättsföreningar får samma stöd som boende i andra upplåtelseformer. Detta är en fråga som är oerhört viktig för oss att lyfta till regeringen, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Många bostadsrättsföreningar har länge arbetat med energieffektivisering. Detta kompenserar dock inte för de ökade energipriserna på kort sikt

–När det gäller den ökade elkostnaden så påverkar den boende i bostadsrättsföreningar i två led, dels att föreningen får ökade kostnader för fastighetselen och dels för den enskildes hushållsel, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

Öppet brev till statsrådet Ebba Busch:

Det är väsentligt att alla hushåll i Sverige, oavsett upplåtelseform, får del av de elstöd regeringen utlovat. Med detta brev vill vi säkerställa att boende i bostadsrättsföreningar ska få samma stöd som boende i andra upplåtelseformer och inte behandlas annorlunda jämfört med villaägare.

Bostadsrättsföreningar drabbas olika av de höga elpriserna beroende på huvudsaklig uppvärmningsform, även om kostnadsökningen är märkbar för alla. Det är vanligt med fjärrvärme, men många har andra uppvärmningsmetoder. Ett exempel är de föreningar som ställt om till bergvärme, vilket är relativt elkrävande. Eftersom bostadsrättsföreningar räknas som företag får dessa vänta på elstödet, trots att de under senaste året har haft stora kostnader. Ett annat exempel är föreningar med gemensam el i form av ett enda elnätsabonnemang där föreningen vidaredebiterar medlemmarna för den faktiska förbrukningen. Bland dessa finns det föreningar där medlemmarna själva ansvarar för uppvärmningen, såsom med luftvärmepump, och som inte får utbetalt elstöd under februari, vilket planeras gälla för andra hushåll.

Nu har det även aviserats ett ytterligare elstöd för november och december 2022. Detta ska endast gå till hushållen, inte företag, vilket då innebär att många bostadsrättsföreningar inte får ta del av stödet även om de har höga elkostnader.

Många bostadsrättsföreningar har länge arbetat med energieffektivisering. Det arbetet fortgår och är väsentligt, men kan inte på kort sikt kompensera de rekordhöga energipriserna.

Den tidigare regeringens elprisstöd för vinter 2021/2022 hade en utformning som innebar att bostadsrättsföreningar inte kunde ta del av kompensationen. Vi vill säkerställa att denna skevhet inte upprepas. Därför undrar vi, Ebba Busch hur säkerställer du att boende i bostadsrättsföreningar får del av elstöd?

Johanna Frelin, vd Riksbyggen
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna
Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Läs öppet brev om gasprisstödet

För mer information:
Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen, 072-516 90 30
mari-louise.persson@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31