Gå direkt till innehåll
Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

Pressmeddelande -

Högsta höjningen av fjärrvärmepriset sedan 1996

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 7,8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Allra mest höjer Eda energi i där priset stigit med 30 procent sedan 2022. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningarna. Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 7,8 procent men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.

Eda höjer mest
Eda energi höjer priset med 30 procent tätt följt av Bromölla Fjärrvärme med 29 procent och Falköping där Solör Bioenergi höjer fjärrvärmepriset med 28 procent. Bland de större bolagen är det Eon som höjt mest med i snitt 14 procent, medan Vattenfall höjt med i snitt 3,6 procent.

Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 73 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Närmare en tredjedel av alla fjärrvärmebolag höjer sina priser med 10 procent eller mer. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.Figur 1: De tio största ökningarna av fjärrvärmepris 2023

Nordanstig har högst fjärrvärmepriser
Dyrast är fjärrvärmen i Nordanstig där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.

Figur 2: Fjärrvärmepriser 2023

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall.

I en tidigare version angav vi fel siffror för Storfors och Falköping. Dessa siffror har nu korrigerats.

Fakta fjärrvärmepriser:
Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015). Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms.

Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort.

Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs felaktigt ett högre pris för fjärrvärmen i Storfors. Siffror för de tio största ökningarna av fjärrvärmepris 2023 har också uppdaterats med korrekt data.

Kontakt:
Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-442 03 55
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
Kenny Fredman, Presschef, Bostadsrätterna 0765-20 10 04 kenny.fredman@bostadsratterna.se
Niklas Stavegård, Kommunikationschef, Fastighetsägarna 072-738 22 27 niklas.stavegard@fastighetsagarna.se
Kawa Zolfagary, Pressekreterare, HSB Riksförbund 010-442 03 06 press@hsb.se
Gilda Romero, Pressekreterare, Hyresgästföreningen 010-459 10 70 press@hyresgastforeningen.se
Mira Lindahl, Presschef, Riksbyggen 070-258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se
Anna Weihe, Pressansvarig, Sveriges Allmännytta 070-721 20 11 anna.weihe@sverigesallmannytta.se

Ämnen


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll