Gå direkt till innehåll
Fler budgetsatsningar för bostadsrätter efterlyses

Pressmeddelande -

Fler budgetsatsningar för bostadsrätter efterlyses

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2021. Bland åtgärderna finns det sedan tidigare aviserade stödet till upprustning och energieffektivisering av hyresrätter, solcellstöd till villaägare och ökat investeringsstöd för hyres- och studentbostäder. Men för bostadsrätter, en upplåtelseform som 20 procent av svenskarna bor i, är satsningarna få.

– Det är tydligt att bostadsrätterna tyvärr tenderar att glömmas bort i kommande satsningar. Riksbyggen poängterade det redan i remitteringen av solcellstödet till villaägare att det vore olyckligt om inte bostadsrättsföreningar ges motsvarande möjlighet. När nu ett nytt energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus ska tas fram är det viktigt att även bostadsrätterna inkluderas, inte bara hyresrätter. Klimatet bryr sig inte om ifall bostäderna är upplåtna med hyresrätt eller bostadsrätt, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Boverket har tidigare bedömt att bostadsbyggandet minskar de närmaste åren. I budgeten ökade regeringen anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande i syfte att bygga fler bostäder.

– Riksbyggen är positiva till investeringsstödet som rätt utformat kan leda till fler bostäder som unga vuxna har råd att bo i och till en långsiktigt bättre balans på bostadsmarknaden. Samtidigt behövs också åtgärder för att hålla uppe nyproduktionen av bostadsrätter, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Andra efterfrågade satsningar saknas i budgeten. Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett tillfälligt införande av statliga garantier för byggnadskreditiv behövs för att hålla bostadsbyggandet uppe.

– När det gäller bostadsrättsproduktionen ser vi ett tydligt mönster där kunderna i allt högre grad köper nyproducerade bostäder med närhet till inflyttningen vilket gör det svårt att starta nya projekt och leva upp till bankernas säljkrav innan spaden kan sättas i marken. Därför behövs en statlig garanti för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja.

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att bostadssituationen är fortsatt ansträngd för grupper med låga inkomster, såsom unga.

– Under en lång tid har unga vuxna haft svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av bostadsbristen. Därför är det viktigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande och införande av ett statligt Ungbolån som underlättar för unga vuxna att köpa en egen bostad, säger Johanna Ode.

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll