Följ Riksbyggen

Riksbyggen blir självförsörjande på elektricitet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 14:07 CEST

Riksbyggen har ingått ett avtal med vindkraftföretaget Bixia ProWin AB om att köpa andelar i en vindkraftspark strax söder om Nässjö. När produktionen startas i början av 2013 kommer Riksbyggen att få energi motsvarande 8 miljoner kilowattimmar. Det innebär att samtliga Riksbyggens egna fastigheter - kontor och bostadshus - till stor del kommer att bli självförsörjande på elektrisk ström.

-För oss har det varit ett mål att bli självförsörjande på el, säger Riksbyggens energichef Kjell Berndtsson. När denna affär nu är slutförd har vi genomfört ytterligare en åtgärd på vår hållbarhetsagenda. Den innefattar allt ifrån etanoldrivna bilar till miljövänliga tjänsteresor, där tåg alltid ska vara förstahandsalternativet.

-Riksbyggen har under flera år arbetat målmedvetet med att sätta hållbarhetsperspektivet i centrum, säger Riksbyggens vice vd Mari Broman.

-Investeringen i vindkraft är ytterligare ett uttryck för denna färdriktning, där grön el är en bärande del. Att våra samlade insatser verkligen gett resultat kan vi avläsa i det faktum att Riksbyggen på tre år minskat koldioxidutsläppen med 24 procent. I sammanhanget vill jag också lyfta fram Riksbyggens engagemang och delägarskap i forskningsföretaget Sustainable Innovation. Där händer mycket spännande som kommer att ge avtryck i framtiden, säger Mari Broman.

-Det här bidrar till fortsatt utbyggnad av förnybar kraft och ger effekter i stort. Det är ett långsiktigt åttagande från deras sida och det är mycket glädjande för oss att vi kan hjälpa Riksbyggen att bli energiprisneutrala. Det innebär dessutom att flera föreningar nu kan följa i samma spår, något vi har en tillämplig affärsmodell för, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Kommentarer (3)

  Här uppstår frågan vilken lönsamhet blir det i denna investering? Produktionskostnaden för vindkraft är ca 60 öre/kwh. Elpriset på Nord-Pool är under 30 öre/kwh och detta låga elpris kommer sannolikt att bestå i många år.

  Sverige har och kommer att ha ett stort överskott av elkraft i många år framdeles. Det finns inget behov av att bygga ut den dyra och miljöstörande vindkraften. Svensk elproduktion är även fri från utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen varför motivet att minska utsläpp av koldioxid inte är tillämtbart för Sveriges del.

  - Kjell Lingeblad - 2012-07-02 15:27 CEST

  Enligt Riksbyggens uppfattning är vindkraft ett miljövänligt sätt att alstra elenergi vilket är ett motiv för vår investering. Det är riktigt att elproduktionen i Sverige i huvudsak sker utan utsläpp av koldioxid, men det beror ju på att cirka hälften av produktionen sker i kärnkraftverk. Uran är en ändlig resurs som inte är långsiktigt hållbar och som dessutom är förknippad med långsiktiga säkerhetsrisker. Vind- och vattenkraft är i detta perspektiv betydligt bättre energislag. Den framtida utvecklingen av elpriset kan vi bara göra antaganden om. Vi har gjort investeringen på affärsmässiga, och miljömässiga, grunder.

  Mårten Lilja, kommunikationschef Riksbyggen

  - Mårten Lilja - 2012-07-02 16:38 CEST

  Denna investering måste betecknas som ett högriskprojekt. Att investeringen har gjorts på affärsmässiga och miljömässiga grunder är svårt att förstå. Vindkrafindustrin är i kris enligt deras egen utsago och begär "högre ambitioner" för elcertifikaten, dvs högre bidrag. Regeringen har hittills varit kallsinnig och detta på goda grunder. Varför skall svenska folket offra miljarder kronor i subventioner på en elproduktioner som vi inte behöver och som inte innebär några miljövinster.

  Tvärt om blir miljökonsekvenserna allvarliga när många kulturlandskap börjar likna ett tivoli. Bedrövlikt!!

  - kjell Lingeblad - 2012-07-02 18:07 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.