Följ Riksbyggen

Taggar

 • Marknadschef
 • anvcnitzkaxb.bgoagyggegj@rbbikiysbfcygbhgejrn.ossexd
 • 070-38 19 615

 • Konceptägare och affärsutvecklare
 • Boende för äldre
 • hacnkaffn.lzlirjljyaebotlavmd@kiriyoksjzbyomggdmenzn.scuepy
 • 070-3439509

 • Presskontakt
 • Presschef
 • hasfkamun.quankydentrsgfsosln@wkrirmkswbbyqxgghaenge.setedp
 • 072-239 00 66
 • 08-698 42 00

 • Kommunikationschef
 • brngitwttaur.vavonurscmbhoxuulbdtztn@rftikmhsbaoygfpgewen.rcsegs
 • 08-698 42 48
 • 070-863 99 16

 • Fastighetschef
 • cakrrloq-jhxohikanuv.husanezssztonxy@ryxikkusbyfygnvgevjn.zhsepp
 • 08-6984108
Foto: Kari Kohvakka 2011

 • Vd
 • leutifbb.lemincsdecy@rasikbfsbseygkqgerzn.rdsefo
 • 08-698 41 01
Leif Linde

 • Ekonomi- och finanschef (CFO)
 • rotjbenwrtav.sxzodloerxshjtuelhbm@ckrigtkshdbyvagghoenho.suxeaf
 • 08-6984153
Foto: Kari Kohvakka 2011

 • vice vd och chef affärsområde Bostad
 • maoartzgendn.lajilmgjaik@rmnikpesbptygmngeatn.rtsegs
 • 08-698 42 18

 • toqsmmoay.pskjncelvvleven@vvriunksmrbyxnggsoenni.sfvepy
 • 08-602 36 03
 • 0725 11 00 23

 • Marknadsområdeschef
 • Riksbyggen Bostad region väst
 • mifnkayuelna.aibhlogenyx@rzpikxpsbfkygjpgeqan.ueseeg
 • 031-704 68 63

 • Miljöchef
 • kararoqeliumnafj.bbrrineckqt@rtuikpmsbifygnlgefdn.cfseld
 • 08-698 41 60
Karolina Brick är i grunden civilingenjör och har tidigare bland annat arbetat som miljö­konsult på Grontmij/Carl Bro AB och som miljöspecialist på... Visa mer

 • Marknadsområdeschef
 • Bonum
 • jovon@zkbovinukxmszrenyuioigrbkloetnnddke.yvseef
 • 040-10 94 67, 0709-77 81 23

 • Regionchef
 • Stockholm-Uppland
 • caoarlmm-htdenxariwkk.lzapwwpelol@bmrirvksitbyqegglhenna.svaeay
 • 08-553 63 504

 • Regionchef
 • mikdchcuaefel.cfekztbenfrgvi@rtfikaasblbygfpgeaon.xvseqx
 • 070-577 70 65

 • Marknadsområdeschef
 • anoudeokrsfu.svlanawdbpwermsg@ryricmksdlbycbggzsenca.stgetp
 • 031-704 56 03