Följ Riksbyggen

Information om avskrivningar i bostadsrättsföreningar

Nyhet   •   Maj 12, 2014 07:27 CEST

Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media.´Bokföringsnämnden har i ett ställningstagande den 28 april 2014 slagit fast att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig metod. Bostadsrättsföreningar ska därför fortsättningsvis tillämpa linjär avskrivning.

Linjär avskrivning innebär att byggnaden skrivs av med lika stora belopp varje år. Progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar med tiden.

Vilken påverkan har då linjär avskrivning för årsavgifterna? Årsavgifterna avvägs utifrån föreningens inkomster och utgifter, det vill säga kassaflödet. Avskrivningen påverkar inte kassaflödet eftersom den inte innebär att någon utbetalning görs, att pengar betalas ut från föreningen. Årsavgifternas storlek fastställs och beslutas av styrelsen för varje räkenskapsår för att täcka föreningens utgifter.

Det centrala för en bostadsrättsförening är kassaflödet. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen, där årsavgifterna är beräknade att täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten. Föreningen bedriver inte sin verksamhet i vinstsyfte. Löpande utgifter för verksamheten består av ränta, amortering, skatter, driftkostnader och avsättning till underhållsfond. Avskrivningsmetod påverkar inte årsavgiften direkt.

Både i äldre och relativt nya föreningar har progressiv avskrivning tillämpats. Att nu övergå till linjär avskrivning kommer att innebära att ett bokföringsmässigt underskott redovisas. Detta underskott påverkar inte föreningens likviditet.

Föreningen förutsätts upprätta en underhållsplan för framtida underhållsbehov, och avsätta medel i avsedd underhållsfond som över tid motsvarar kostnaden för aktuella underhållsåtgärder. Föreningen ska under samma tid amortera av sina lån, vilket skapar ytterligare utrymme för finansiering av underhåll.

För att göra informationen i bokslut och ekonomiska planer tydligare och mer transparent för boende, bostadsköpare och andra intressenter kommer en översyn av den information som lämnas att göras.


Kommentarer (1)

    http://www.di.se/artiklar/2014/5/13/stramare-regler-ger-prutlage-pa-bostader/

    - Rolf - 2014-05-13 18:14 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.