Gå direkt till innehåll
​Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och ​Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.
​Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och ​Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Statliga garantier och Ungbolån behövs för att hålla bostadsbyggandet uppe

Boverket spår i prognos att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent för 2020 i spåren av coronapandemin. Riksbyggen vill se ett införande av särskilda garantier för byggnadskreditiv och ett statligt lån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden för fortsatt hög bostadsproduktion.

Antalet påbörjade bostadsrätter minskar enligt prognosen med nära 20 procent i år och med drygt 10 procent nästa år, enligt Boverket. Idag finansieras en stor del av bostadsbyggandet under byggtiden genom banklån, så kallade byggnadskreditiv. När det gäller bostadsrättsföreningar ställer banken vanligen som villkor för att utbetala byggnadskreditiv att en viss andel av lägenheterna är sålda, till exempel 50 procent.

– Risken finns att bostadsrättsbyggandet för år 2021 faller med mer än vad Boverket spår i sin prognos.Nu när bostadsköparna tvekar under den rådande pandemin är säljkravet från bankerna en ren stoppkloss. Riksbyggen föreslår därför att det införs en tidsbegränsad statlig garanti för byggnadskreditiv, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Boverkets prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. År 2021 påbörjas cirka 41 500 bostäder. Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag.

– Coronakrisen gör det än svårare får unga vuxna att skaffa en egen bostad. Möjligheten till amorteringsundantag är viktigt för dem som redan har en bostad, men räcker inte. Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, som borde införas snarast för att hjälpa unga vuxna att kunna köpa en bostad, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Riksbyggen Opinion

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Fr vänster Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank Makroanalys och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen samt chef för affärsområde Bostad.

Öppet fönster; Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin?

Byggföretagen spår i sin senaste konjunkturrapport ett kraftigt fall i bostadsbyggandet för 2020 till 35 700 bostäder. Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin? Medverkande är Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen samt chef för affärsområde Bostad. Moderator, Håkan Andersson, presschef Riksbyggen.

Glöm inte bostadsrätternas behov av breda klimat- och miljöåtgärder

Glöm inte bostadsrätternas behov av breda klimat- och miljöåtgärder

Idag presenterade bostadsminister Per Bolund och miljö- och klimatminister Isabella Lövin nya budgetåtgärder på klimat- och miljöområdet. Bland de åtgärder som nämndes var en treårig satsning på att energieffektivisera och rusta upp flerbostadshus. Riksbyggen framhåller att bostadsrätterna och ett bredare miljöperspektiv behöver inkluderas för att satsningen ska få större genomslag.