Gå direkt till innehåll
Illustration Witte & Sundell Arkitekter
Illustration Witte & Sundell Arkitekter

Pressmeddelande -

Samverkan bidrar till utveckling av energipositiva områden i Järfälla – Riksbyggen ansluter

Järfälla kommun tar ytterligare steg emot ett energipositivt område i Barkarbystaden och tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen. Samverkansprocessen är ett viktigt steg på vägen mot att Järfälla blir en klimatneutral kommun Järfälla 2030.

Rådande klimat- och energikris ställer allt högre krav på den byggda miljön – inte minst våra städer som idag står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. I Barkarbystaden 3 och 4 leder Järfälla kommun, med White arkitekters hjälp ihop med Riksbyggen och Åke Sundvall AB tecknade avsiktsförklaring 2023, utvecklingen mot en energipositiv och hållbar stadsdel där människor, natur och företag kan blomstra.

– Järfälla ska ligga i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling. Då är det avgörande att samarbeta med aktörer som vill samma sak. Riksbyggen och Åke Sundvall är viktiga samarbetspartner och jag hoppas att vi kan etablera fler liknande samarbeten med flera aktörer i framtiden, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Riksbyggen vill öka takten i den gröna omställningen och att skapa nya bostäder idag innebär ett stort ansvar. Energi- och klimatfrågan är helt central när vi bygger nya bostäder och dessutom skapar förutsättningar för människor att kunna bo och leva hållbart nu och i framtiden. En av nycklarna för att skapa hållbara städer är att vi jobbar mer tillsammans, säger Lina Öien, chef för Hållbar utveckling på Riksbyggen.

Energipositiva områden är ett stort framsteg inom samhällsbyggnad samt en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem inom EU. Arbetet med energipositiva områden i Järfälla processleds av White arkitekter.

– Det är fantastiskt att Järfälla kommun så målinriktat arbetar för att tillsammans med branschen skapa energipositiva områden. Att ha med etablerade aktörer som Riksbyggen och Åke Sundvall ger mycket bra förutsättningar. Denna typ av aktörssamverkan är en viktig positiv förebild för andra stadsutvecklingsprojekt, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, processledare för arbetet och hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Målsättningen är att Kvarter 10 i Barkarbystaden 3 ska vara färdigställt 2029.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)
Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

För mer information:
Megha Huber, hållbarhetschef, Järfälla kommun
Megha.Huber@jarfalla.se
08 - 580 291 70

Lina Öien, Chef Hållbar Utveckling, Riksbyggen
lina.oien@riksbyggen.se
070 - 698 41 36

Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter
lise-lott.larsson@white.se
08 - 402 26 21

Om Järfälla kommun
Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla ska ligga i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling, målsättningen är att vara en klimatneutral kommun 2030. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

Om Riksbyggen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Om Åke Sundvall
Åke Sundvall är ett familjeföretag i tredje generation som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Stockholm och Uppsala samt i Skåne genom dotterbolag. Sedan 1942 har vi varit med och satt prägel på stadsbilden i de områden vi verkar. Vi lägger stor vikt på att utgå från varje plats unika förutsättningar för att tillföra staden hus med kvalitéer som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder och har cirka 4000 bostäder i projektportföljen som ska byggas i de områden där vi verkar.

Om White Arkitekter
White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31