Gå direkt till innehåll
Leif Linde, vd Riksbyggen.
Leif Linde, vd Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Riksbyggens årsbokslut 2018: Fortsatt stabilt resultat och hög produktionstakt av nya bostäder

Riksbyggen kan summera ett starkt 2018 med ett rörelseresultat strax över fjolårets toppnotering och en fortsatt hög byggtakt. Rörelseresultatet ökade till 387 mkr, jämfört med 364 mkr för 2017. Vid årets slut var antalet bostäder i produktion 4 567. Under 2018 blev Riksbyggen utsett till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen.

– Bredden i Riksbyggens bostadsproduktion och fastighetsförvaltning har varit en framgångsfaktor under ett år med en vikande bostadsmarknad. Riksbyggens långsiktiga satsning på både hyres- och bostadsrätter, kooperativa hyresrätter för äldre, ombyggnadsaffären och en fastighetsförvaltning som finns från Trelleborg till Karesuando är basen i det starka resultatet för 2018, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Riksbyggens bostadsproduktion har en spridning över hela landet med planerade eller pågående projekt i över 60 kommuner, från Ystad till Kiruna. Flera av Riksbyggens initiativ för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden har genomförts under 2018, till exempel såldes ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva i Göteborg och de första "Hyrköparna" flyttade in i Brf Brandstationen i Jakobsberg. Riksbyggens koncept med Kooperativa hyresrätter för äldre har utvecklats starkt under 2018.

– Riksbyggen har under 2018 haft försäljningsframgångar av bostadsrätter i bland annat Skellefteå, Gällivare och Kiruna samt i Malmö och Helsingborg. Det visar tydligt styrkan i ha verksamhet över hela landet, säger Leif Linde.

Fastighetsförvaltningen hos Riksbyggen har växt kraftigt under 2018, bland annat genom förvärvet av Agenta Förvaltning AB. Idag förvaltar Riksbyggen över 4 200 bostadsrättsföreningar med sammanlagt drygt 200 000 bostadsrätter samt mer än 100 000 hyresrätter. Över en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen förvaltar.

Under många år har Riksbyggen arbetat hårt med hållbarhetsfrågorna, så även under 2018.

– Hållbarhet ska genomsyra hela Riksbyggens verksamhet, både när det gäller nyproduktion av bostäder och fastighetsförvaltning. Det var därför extra glädjande när vi under 2018 blev utsedda till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen enligt undersökningen Sustainable Brand Index B2B, säger Leif Linde.

Riksbyggens styrelse har föreslagit en utdelning om 48 kronor per andel (48) vilket motsvarar 9,6 % (9,6) och totalt sett nästan 85 miljoner kronor till våra ägare. Därtill kommer Riksbyggens ägare att få dela på 13 miljoner kronor i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.

Vid utgången av 2018 förvaltade Riksbyggen 4 218 (3 627) bostadsrättsföreningar, av dessa är 1 694 (1 643) andelsägande bostadsrättsföreningar. Riksbyggen har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Resultat 1 januari – 31 december 2018
Nettoomsättning 7 738 mkr (8 377 mkr).
Operativt rörelseresultat 387 mkr (364 mkr).
Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 13 mkr (10,0) mkr på köpta förvaltningstjänster.
Antalet bostäder i produktion var 4 567 (4 988).
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 4 218 (3 627). Av dessa är 1 694 (1 643) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital uppgick till 5 330 (5 629) och soliditeten till 36% (45).
Styrelsen har föreslagit en utdelning till ägarna om 48 (48) kronor per andel och totalt sett nästan 85 miljoner kronor (84).

Under 2018 har Riksbyggen ändrat redovisningsprincip avseende hur intäkterna beräknas för nybyggnadsprojekt i bostadsrättsaffären. Koncernens intäkter från bostadsprojekt redovisas vid tidpunkt för leverans, i enlighet med färdigställandemetoden (completed contract), istället för successiv vinstavräkning.

Siffrorna i ovanstående sammanställning är ej färdigreviderade och därmed preliminära.

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31