Gå direkt till innehåll
Riksbyggens årsbokslut 2017: Omsättning och rörelseresultat fortsätter att öka kraftigt

Pressmeddelande -

Riksbyggens årsbokslut 2017: Omsättning och rörelseresultat fortsätter att öka kraftigt

År 2017 blev ett mycket framgångsrikt år för Riksbyggen. Omsättningen ökade till 8 377 mkr, en ökning med hela 17 procent, samtidigt som rörelseresultatet ökade till 364 mkr, en ökning med 10 procent.

Riksbyggen har dubblat sin omsättning sedan 2012 och ökat nivån för rörelseresultatet från 53 mkr till 364 mkr.

– Riksbyggen har en bred verksamhet inom både nyproduktion av bostäder och inom fastighetsförvaltningen vilket varit en stor tillgång under 2017. Vi har också, sedan starten 1940, ett utpräglat långsiktigt arbetssätt med fokus på hållbarhetsfrågorna och att skapa nytta för både kunder/ägare och samhället i stort, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen har planerade och pågående nyproduktionsprojekt av hyres- och bostadsrätter i över 60 kommuner över hela landet, från Ystad till Kiruna. Sammanlagt hade Riksbyggen 4 988 bostäder i produktion under 2017, jämfört med 4 453 under 2016.

– Vi strävar efter att bygga bostäder för många olika målgrupper. Under 2017 har vi haft ett extra fokus på bostäder för unga och för äldre personer. Unga är en särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden och i slutet av 2017 tog vi initiativ till att prova Hyrköp av bostadsrätt för personer under 35 år. Att fler äldre kan efterfråga en bostad anpassad efter deras behov är bra och nödvändigt både för dem själva och för att få igång flyttkedjorna på bostadsmarknaden, säger Leif Linde.

Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och Riksbyggen är idag den aktör som bygger flest seniorbostadsrätter. Riksbyggen har också haft en kraftig tillväxt i sin ombyggnadsaffär, som ökade från en nivå på cirka en halv miljard för några år sedan miljoner till 1 062 miljoner under 2017.

– Ett viktigt uppdrag för Riksbyggen är att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter. Det är också en viktig fråga ur en hållbarhetsaspekt då många ombyggnationer till exempel inbegriper energieffektiviseringar eller satsningar på solenergi, säger Leif Linde.

När ett projekt är färdigbyggt och de boende flyttat in stannar Riksbyggen kvar och tar hand om förvaltningen vilket gör det naturligt att alltid tänka långsiktigt och ha fokus på hållbarhetsfrågorna. Under 2017 gjorde Riksbyggen flera förvärv som utökade den redan omfattande verksamheten i affärsområde Fastighetsförvaltning ytterligare.

– Den största affären var förvärvet av ISS Fastighetsägare. Över en natt fick Riksbyggen ett tillskott på över 550 bostadsrättsföreningar och cirka 150 kommersiella kunder. Under 2018 har vi fortsatt att växa genom förvärv av Agenta Förvaltning AB i Östersund som förvaltar cirka 450 bostadsrättsföreningar. 

Riksbyggens styrelse har föreslagit en höjd utdelning vilket innebär 48 kronor per andel (46) vilket motsvarar 9,6 % (9,2) och totalt sett nästan 84 miljoner kronor till våra ägare. Därtill kommer Riksbyggens ägare att få dela på 10 miljoner kronor i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.

Vid utgången av 2017 förvaltade Riksbyggen 3 629 (2 841) bostadsrättsföreningar, av dessa är 1 643 (1 610) andelsägande bostadsrättsföreningar. Riksbyggen har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Resultat 1 januari – 31 december 2017
Nettoomsättning ökade till 8 377 mkr (7 155 mkr).
Rörelseresultatet ökade till 364 mkr (332 mkr).
Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 10,0 mkr (10,0) mkr på köpta förvaltningstjänster.
Antalet bostäder i produktion ökade till 4 988 (4 453).
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 3 629 (2 841). Av dessa är 1 645 (1 610) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital uppgick till 5 629 (5 409) och soliditeten till 43 % (46).
Styrelsen har föreslagit en ökad utdelning till ägarna vilket innebär 48 (46) kronor per andel och totalt sett nästan 84 miljoner kronor (79).

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31