Gå direkt till innehåll
Riksbyggens årsbokslut 2016: Högsta byggtakten på 20 år och ökad omsättning och resultat

Pressmeddelande -

Riksbyggens årsbokslut 2016: Högsta byggtakten på 20 år och ökad omsättning och resultat

År 2016 blev ännu ett starkt år för Riksbyggen med rekordhög byggtakt. Omsättningen ökade till 7 155 mkr, en ökning med 12,4 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade till 332 mkr, en ökning med 47,6 procent.

– Riksbyggens starka ekonomiska utveckling skapar förutsättningar både för en hög bostadsproduktion och att vi med kraft kan driva på utvecklingen inom bostadssektorn mot ett mer hållbart samhälle, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Under 2016 hade Riksbyggen 4 453 hyres- och bostadsrätter i produktion jämfört med 3 687 under 2015. Det är den högsta bostadsproduktionen som Riksbyggen haft under de senaste decennierna.

– Riksbyggen är både byggherre och fastighetsförvaltare och därför omfattar vårt hållbarhetsarbete hela processen, från markförvärvet till att de boende flyttar in och i samklang med vår fastighetsförvaltning lever i bostäderna på ett mer hållbart sätt, säger Leif Linde.

Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. För två år sedan inledde Riksbyggen sin satsning på att bygga hyresrätter och de olika koncepten av bostadsrätter för olika målgrupper utvecklas hela tiden. Ett exempel är Riksbyggens Bonum Seniorboende som under 2016 blev den aktör som levererar flest seniorbostadsrätter på marknaden.

– Fler seniorbostäder är en av de viktigaste framtidsfrågorna för hela bostadsmarknaden. Redan idag är efterfrågan på seniorbostäder mycket stor och sett till befolkningsstatistiken och hur boendesituationen ser ut för många äldre kommer den att öka ytterligare. Ett utökat utbud av seniorbostäder behövs också för att få igång flyttkedjorna. Det ger en ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket i sin tur gör att det befintliga bostadsbeståndet används på ett effektivare sätt, säger Leif Linde.

För att fler unga personer ska kunna skaffa ett eget boende provar Riksbyggen i Göteborg nya boendeformer avsedda för den yngre målgruppen, i Brf Viva och i Lindholmshamnen.

Riksbyggen har idag påbörjade eller planerade byggen av bostadsrätter och/eller hyresrätter i över 60 kommuner runt om i landet.

– I Riksbyggens roll som samhällsutvecklare är det viktigt att inte bara bygga i storstadsregionerna utan även i mindre kommuner där det behövs nya bostäder. Vi bygger både bostadsrätter och hyresrätter så att breda målgrupper och människor med olika förutsättningar ska kunna efterfråga våra bostäder, säger Leif Linde.

Riksbyggens styrelse har föreslagit en oförändrad utdelning på cirka 30 procent av resultatet vilket innebär 46 kronor per andel och totalt sett nästan 79 miljoner kronor till våra ägare. Därtill kommer Riksbyggens ägare att få dela på tio miljoner kronor i återbäring baserat på deras köp av förvaltningstjänster.

Vid utgången av 2016 förvaltade Riksbyggen 2 841 (2 755) bostadsrättsföreningar, en ökning med tre procent. Av dessa är 1 610 (1 599) andelsägande bostadsrättsföreningar.

Resultat 1 januari – 31 december 2016

Nettoomsättning ökade till 7 155 mkr (6 368 mkr).
Rörelseresultatet ökade till 332 mkr (225 mkr).
Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 10,0 mkr (11,6) mkr på köpta förvaltningstjänster.
Antalet bostäder i produktion ökade till 4 453 (3 687).
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar ökade till 2 841 (2 755 ). Av dessa är 1 610 (1 599) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital uppgick till 5 536 (5 096) och soliditeten till 47 % (36).
Styrelsen har föreslagit en oförändrad utdelning på cirka 30 procent av resultatet vilket innebär 46 kronor per andel och totalt sett nästan 79 miljoner kronor (77). 

För mer information:

Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31