Gå direkt till innehåll
Riksbyggen vinner markanvisning i Växjö

Pressmeddelande -

Riksbyggen vinner markanvisning i Växjö

Riksbyggen har vunnit markanvisning i Bäckaslöv i Växjö. Sammanlagt rymmer det nya kvarteret Fiskalen över 200 lägenheter, kontor och restaurang där Riksbyggen uppför BRF Bäckaslövs Gärde med 50 bostadsrätter.

Hösten 2022 lämnade Riksbyggen, tillsammans med andra aktörer som också vunnit markanvisning in ett förslag till kommunen. Förslagen rymmer drygt 200 lägenheter i form av bostadsrätter, hyresrätter och trygghetsboende i olika storlekar där Riksbyggen uppför 50 bostadsrätter i Brf Bäckaslövs Gärde. I planerna för kvarteret ryms även kontor, hotell, restaurang, gemensamhetslokal och garage.

- På Riksbyggen är vi mycket glada över markanvisningen. Det här har varit en rolig och spännande resa som genom samarbete med våra arkitekter Tengbom och de andra aktörerna resulterat i att kvarteret att hänger ihop på ett unikt sätt som stärker attraktionskraften för hela Bäckaslöv, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

- Med vår arkitektur och innovativa hållbarhetslösningar vill vi skapa en stark identitet av sammanhang, trygghet och gemenskap för alla – här ska man känna sig hemma och välkommen. Bottenvåningar och mötet mellan byggnader och gata har utformats för att ge plats åt spontana möten och service, livskvalité i vardagen. Gårdens gestaltning gynnar både naturens ekosystem och en stark social gemenskap, säger Ulrika Lundquist, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Starkt fokus på hållbarhet – bilpool, solceller och klimatförbättrad betong
Kvarterets hållbarhetskoncept har utvecklats från Växjö kommuns fem grundpelare: energi, byggnation, hållbara transporter, mark- och vattenanvändning och social hållbarhet. Taken nyttjas till odling, terrasser och lokalproduktion av solenergi. Som ett led i hållbarhetskonceptet satsar Riksbyggen på bilpooler och klimatförbättrad betong.

För mer information kontakta Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen magnus.laneborg@riksbyggen.se eller 0480 - 578 31.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31