Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Riksbyggen välkomnar regeringens uppdrag till Boverket om vägledning för arbete med exploateringsavtal

Riksbyggen välkomnar uppdraget som regeringen gett Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal, med syftet att bidra till en effektivare, tydligare och enhetligare tillämpning av regelverk rörande exploateringsavtal.

Idag ser det väldigt olika ut runt om i landet när det kommer till rutiner i förhandling om exploateringsavtal och tillämpning av desamma. Avtalen är ibland brett formulerade vilket ger upphov till otydlighet om vilka åtgärder som ska åläggas exploatörer samt hur kostnaderna fördelas mellan olika aktörer.

- Det här har vi i branschen väntat på länge. Ett nationellt stöd och vägledning skulle underlätta planering av framtida bostadsprojekt då det tydligare framgår vilka åtgärder som en byggherre eller en fastighetsägare kan åläggas att vidta eller finansiera, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31