Gå direkt till innehåll
Riksbyggen välkomnar initiativ från regeringen till Finansinspektionen men oroas över Boverkets senaste beräkning för behovet av nya bostäder.

Pressmeddelande -

Riksbyggen välkomnar initiativ från regeringen till Finansinspektionen men oroas över Boverkets senaste beräkning för behovet av nya bostäder.

Enligt Boverkets beräkningar av bostadsbehovet från och med i år och fram till 2030 behövs årligen 67 300 nya bostäder. Det bedömda behovet är en ökning med sex procent jämfört med den bedömning som gjordes för ett år sedan.

- Vi på Riksbyggen är djupt oroade över läget på bostadsmarknaden som det är och de nya siffrorna förstärker ytterligare den oron. Boverkets nya siffror borde vara en väckarklocka för regeringen att ta fram fler åtgärder – något vi saknade i budgeten som presenterades i veckan, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Riksbyggen välkomnar uppdraget som regeringen gett Finansinspektionen att undersöka hur det undantag från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. Undantaget kom till för att motverka att amorteringskravet skulle dämpa nyproduktionen av bostäder.

- Det här är ett mycket välkommet uppdrag. Vi har en stor bostadsbrist i landet och inte minst unga vuxna har svårt att få en egen bostad. Någon form av lättnad i amorteringskraven skulle ge fler en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38