Gå direkt till innehåll
På marken på Teg: Lars Lundgren marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad i Norr och Jonas Broady, affärsutvecklare på Riksbyggen. Foto: Johan Gunseus
På marken på Teg: Lars Lundgren marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad i Norr och Jonas Broady, affärsutvecklare på Riksbyggen. Foto: Johan Gunseus

Pressmeddelande -

Riksbyggen satsar i Umeå– förvärvar mark på Teg

Riksbyggen fortsätter att bygga bostäder i norra Sverige och har nu förvärvat mark på Teg i Umeå. Här planerar Riksbyggen för flera olika typer av boenden – bland annat Riksbyggens populära seniorbostäder inom konceptet Bonum – för 55+.

På Teg i Umeå har Riksbyggen förvärvat nästan 60 000 kvm mark som planeras att utvecklas med moderna och hållbara bostäder. Fastigheten, Österteg 2:78, ligger i ett mycket attraktivt läge på Teg mellan Avion och Ön.

Den avstyckade fastigheten är ett första steg för kommande planläggning och senare bebyggelse efter den detaljplan som kommer att tas fram. Enligt Umeå kommun kommer planarbetet påbörjas under 2024 med ambitionen att ha en färdig plan i slutet av 2025.

- Umeås tillväxt är och har varit stabil över tid vilket gör att det finns ett stort behov av fler bostäder i attraktiva lägen. Det här förvärvet visar att Riksbyggen långsiktigt tror på Umeås utveckling och trots en orolig omvärld kan vi över tid bidra med attraktiva och hållbara bostäder, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Norr.

En fastighet som mäter över 60 000 kvm ger möjlighet till ett helt nytt område med blandad bebyggelse som kan attrahera många olika människor i olika skeden i livet.

- Att skapa bostäder som många vill och kan efterfråga ligger oss varmt om hjärtat och på Teg i Umeå ser vi till exempel efterfrågan på bostäder för äldre vilket vi också planerar för i området. Att bygga för de äldre skapar flyttkedjor och frigör bostäder för yngre målgrupper vilket är bra både för kommuninvånarna och kommunens attraktivitet, berättar Lars.

Här planeras flera olika typer av bostäder bland annat Riksbyggens populära koncept Bonum som vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

Hållbarhet ett självklart fokus
I samband med markförvärvet genomför Riksbyggen en ekosystemtjänstanalys för att analysera synergieffekter och vad vi kan göra för att bevara eller addera värden till den aktuella marken.

– I alla våra nyproduktionsprojekt genomför vi också en hållbarhetsanalys genom vårt hållbarhetsverktyg, vilket gör att vi i ett tidigt skede får till en bra styrning för detta i projekten, säger Jonas Broady, Affärsutvecklare på Riksbyggen.

Om Bonum seniorboende:
Riksbyggens Bonumkoncept vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönstren putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem.

Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

För mer information:
Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Norr, 076-83 73 507, lars.lundgren@riksbyggen.se

Ämnen

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31