Gå direkt till innehåll
​Riksbyggen på Business Arena i Umeå

Pressmeddelande -

​Riksbyggen på Business Arena i Umeå

På tisdag den 17 februari arrangeras norra Europas ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn: Business Arena. Denna gång hålls arrangemanget på Umeå Folkets Hus, och medverkar som partnerföretag gör bland annat 75-årsjubilerande Riksbyggen.

Riksbyggen bildades 1940 och firar i år alltså 75-årsjubileum. Det är ett kooperativt företag som utvecklar och förvaltar bostads- och hyresrätter, men har även företag och offent­liga fastighetsägare som kunder. Man strävar efter hållbarhet och att genom grund­värderingar som långsiktighet, trygghet och samverkan skapa hållbara miljöer för människor att bo och verka i.

På Business Arena i Umeå medverkar Riksbyggen som partnerföretag, vilket innebär att man har en utställningsmonter, ett stort antal medarbetare på plats under dagen, samt deltar med två ledande företrädare på varsitt seminarium:

Ändamålsenligt boende för unga och äldre – problem och strategier
I många av norra Sveriges kommuner finns ett stort behov av att öka bostadsbyggandet. I kommuner med stark tillväxt råder bostadsbrist, framförallt bland de unga invånarna. I dessa kommuner har bostadsbolagen svårt att hinna bygga nytt. I kommuner som visar tendenser på avfolkning står bostadsbolagen istället med tomma lägenheter, samtidigt som det råder brist på lämpliga bostäder till den åldrande befolkningen. Ny- och ombyggna­tio­ner krävs, men finansiering saknas. Hur resonerar kommunerna vid nyproduktion av bostäder? Hur ska de ny- och ombyggnationer som krävs finansieras? Kan man bygga flexibelt för att långsiktigt möta efterfrågan av rätt bostäder?
Medverkande: Mårten Lilja (vvd, chef affärsområde bostad, Riksbyggen), Joakim Hallengren (chef, NCC Housing), David Carlsson (regiondirektör, Akademiska Hus), Mikael Lundström (vd, NAI Svefa), David Dahlgren (vd, Amasten)

En hållbar byggprocess – vilka möjligheter finns?
Fastighetsbranschen har över de senaste åren rört sig i en mer hållbar riktning. Energi­effektivisering av befintliga fastigheter i all ära men för att ta steget helt ut krävs att man arbetar hållbart redan i byggprocessen. Ett led i det kan vara att dra nytta av ett av de äldsta av alla byggmaterial, som norra Sverige dessutom har ett överflöd av. Träden. Det finns dock flera faktorer att ta i beaktande som exempelvis livscykelperspektivet, transporter, avfallshantering med mera. I denna fördjupning tittar vi på hur byggprocesserna kan bli mer hållbara och vilka fördelar norra Sverige har att erbjuda i det hänseendet.
Medverkande: Charlotta Szczepanowski (hållbarhetschef, Riksbyggen), Gunnar Tåhlin (vd, Galären), Ulf Wiklund (affärsutvecklare/miljöspecialist, Tyréns), Mia Edofsson (hållbarhets­chef, Akademiska Hus)

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Presskontakt

Mårten Lilja

Mårten Lilja

vice vd och chef affärsområde Bostad 08-698 42 18