Gå direkt till innehåll
Riksbyggen och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar om hållbart boende

Pressmeddelande -

Riksbyggen och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar om hållbart boende

För bostadsföretag med ambitioner att verka långsiktigt har hållbarhet blivit ett nyckelbegrepp. Det har Riksbyggen tagit till sig av, och hållbarhetstänkandet genomsyrar hela företagets verksamhet. I ett nytt samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska nu de ekonomiska aspekterna av hållbarhetsbegreppet utforskas grundligare.

Hållbarhet är ett begrepp som rymmer flera aspekter; miljö, sociala frågor och ekonomi. Samarbetet mellan Riksbyggen och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet syftar till att granska den ekonomiska dimensionen av hållbarhet vid byggande och förvaltande av bostadsrätter.

– Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen. Det här är något som är djupt rotat i Riksbyggens värderingar som kooperativ och modern bostadsrättsföreningsutvecklare. Det är också fundamentalt i all vår verksamhet.

Redan tidigare finns ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet i Riksbyggens Positive Footprint Housing, ett bostads- och forskningsprojekt med helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Här ingår även bl a Chalmers, Johanneberg Science Park och Göteborgs stad. Syftet och målsättningen med Positive Footprint Housing är att det ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Inom det nya samarbetet med Handelshögskolan tas flera frågeställningar upp: Vilka intressenter omfattas av hållbart värdeskapande, värdeskapandets innehåll och storlek, värdeskapandets fördelning och användning, samt hur värdeskapandet rent praktiskt ska identifieras, värderas och hanteras. Centralt är att beskriva hur värdeskapandet kommer olika intressenter till godo; intressenter som ägare, kunder, medarbetare, samhälle och natur.

– Kunskap om hur värdeskapandet påverkar ett bostadsbolags verksamhet och hur erbjudandets utformning påverkar värdeskapandet för olika intressenter är inte bara centrala kunskapsområden för att förstå fastighets- och bostadsaffären ur ett hållbarhetsperspektiv utan det är dessutom viktigt att kunna omsätta sådan kunskap i praktiken. I det sammanhanget är det väldigt glädjande att se Riksbyggens djupa engagemang i frågan, säger Anders Sandoff, ekonomie doktor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Samarbetet syftar till att utveckla kunskap om vad ekonomisk hållbarhet är för affärsdrivande verksamheter som bygger och förvaltar bostadsrätter. Arbetet inleds i år och ska vara färdigt senast i slutet av 2015.

För mer information, kontakta:
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel. 08-698 41 42
Anders Sandoff, ekonomie doktor Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tel. 031-786 14 88

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31