Gå direkt till innehåll
Riksbyggens Brf Viva, Guldheden, har bland annat utsetts till Årets Miljöbyggnad. Foto: Ulf Cederlöf.
Riksbyggens Brf Viva, Guldheden, har bland annat utsetts till Årets Miljöbyggnad. Foto: Ulf Cederlöf.

Pressmeddelande -

Riksbyggen med när Göteborg tar storkliv mot återbruk

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare varav Riksbyggen är en av dessa. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

– Riksbyggen har sedan lång tid arbetat för att bygga ett grönare och mer hållbart Göteborg, med projekt som bland annat det mångfaldigt prisbelönta Brf Viva och kommande Brf Gibraltar, båda projekt inom ramarna för Positive Footprint Housing. För Riksbyggens del är det självklart att vara en av aktörerna som vill vara med och driva ökat återbruk och cirkulära lösningar, säger Anders Johansson, bitr marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

– Ökat återbruk och andra cirkulära lösningar är ett viktigt verktyg för ett mer hållbart samhälle och minskat klimatavtryck. Planetens resurser är ändliga och varje år använder vi naturtillgångar som vi egentligen inte har. Initiativet för ett ökat återbruk är ett steg på vägen mot att använda våra resurser på ett mer hållbart sätt, säger Malin Thorin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen i Göteborg.

Hållbarhet är stort. Och litet

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

Återbruk blir förstahandsvalet
Den 2 maj tecknar Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Strävar mot nära noll i klimatavtryck
Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

För mer information:
Malin Thorin, hållbarhetsspecialist Riksbyggen, 0702-797 149.
malin.thorin@riksbyggen.se


Anders C Johansson, bitr. marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad, 031-704 68 56
anders.c.johansson@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll