Gå direkt till innehåll
Landvetter Södra - fotograf Olof Flemström, Naturlig Rörelse Sverige AB
Landvetter Södra - fotograf Olof Flemström, Naturlig Rörelse Sverige AB

Pressmeddelande -

Riksbyggen i konsortium i Härryda som beviljats 6 miljoner för forskning som ska bidra till invånarnas välbefinnande

Nyligen beviljades Härryda Kommuns forskningsansökan till Formas för projektet ”Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer” i Landvetter Södra med en finansiering på 5,95 miljoner kronor. Riksbyggen är en av de aktörer som kommer att delta i forskningen om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Det är det statliga forskningsrådet Formas som beviljat nära sex miljoner kronor för forskning om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i kommunen bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Forskningsprojektet "Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer" löper från april 2024 till april 2028 och ska genomföras i samverkan med Riksbyggen, Landvetter Södra Utveckling AB, byggherrarna GBJ Bygg, Nordr, Skanska och Wallenstam samt Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska.

Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra, som byggs från grunden för minst 25 000 människor blir en unik testbädd, kan byggas med stöd i helt ny forskning och dessutom bidra till att skapa ny kunskap som kommer till nytta på andra platser.

- Den här forskningen bidrar till alla fyra inriktningsmålen för Landvetter Södra som en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. Vi tar fram ny kunskap som hjälper oss utforma en modern stadsdel som handlar om just det mänskliga: att våra invånare ska leva ett fullvärdigt och högkvalitativt liv säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Formas utlysning ”Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande” går i linje med Landvetter Södras beslutade målsättning att stadsrum, byggnader, naturmiljöer och utbud ska öka invånarnas välmående i berikande livsmiljöer som gör människor lugnare, gladare och friskare.

- Detta är ett unikt forskningsprojekt och samarbetet med alla aktörer i konsortiet kommer att kunna skapa ramverk som belyser gestaltningskvaliteter och dess positiva inverkan på hälsan i vår livsmiljö, från individens bostad till hela stadsdelen. Detta verktyg ska vara till nytta för många aktörer involverade i stadsutvecklingen och som vi hoppas kan inspirera fler kommuner runt om i landet, säger Anders Sandberg, projektchef på Riksbyggen i Storgöteborg.

För mer information:
Anders Sandberg, projektchef på Riksbyggen Bostad i Storgöteborg, anders.sandberg@riksbyggen.se, 031-704 56 03.
Dzejna Wallin, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad i Storgöteborg, dzejna.wallin@riksbyggen.se, 031-17 56 31

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31