Gå direkt till innehåll
Kvarteret Urmakaren, Ystad
Kvarteret Urmakaren, Ystad

Pressmeddelande -

Riksbyggen gör plats för nya bostäder i Ystad

Inom kort startar Riksbyggen arbetet med att förbereda marken i kvarteret Urmakaren i Ystad inför kommande byggnation. Ett antal olika byggnader kommer att rivas för att göra plats åt cirka 450 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter.

– Riksbyggens kommande produktion av nya bostäder i kvarteret Urmakaren kommer att innebära ett rejält tillskott på bostadsmarknaden i Ystad. Nya bostäder innebär också ökad rörlighet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på det stora antal seniorbostäder som Riksbyggen planerar att uppföra i Ystad, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Skåne.

Detaljplanearbete pågår just nu och väntas vara klart under 2019. Som förberedelse för det kommande bostadsbyggandet tas de befintliga byggnaderna bort.

– Det handlar om äldre och delvis förfallna före detta industri- och verkstadsbyggnader som kommer att rivas och marken skall saneras. Ur hållbarhetssynpunkt innebär det en stor insats att förvandla den gamla industritomten till levande och grönskande bostadskvarter, säger Christel Leveen, projektledare på Riksbyggen.

Sammanlagt handlar det om cirka 17 byggnader i varierande storlek som ska tas bort. Det rör sig om cirka 6 000 ton betong, 3 500 ton tegel och cirka 150 ton trä som ska tas om hand. Kvarteret Urmakaren har ett mycket centralt läge i Ystad, granne med Stadsbiblioteket och med bara fem minuters gångväg till Rådhuset. I närheten finns även den inomhusarena som Ystad kommun investerat 500 miljoner kronor i. 

Av de totalt 450 nya lägenheterna beräknas cirka 130 bli seniorbostadsrätter inom Riksbyggens Bonum-koncept. Bonum seniorboende vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år.

– När det gäller hållbarhet tänker vi på helheten, ur socialt och ekonomiskt perspektiv ska vi bygga ett område som tilltalar alla. Ur ekologiskt perspektiv ska det vara långsiktigt hållbara boenden med genomtänkta materialval och trevliga innemiljöer, bra för planeten och bra för människan. Tanken är också att gårdsmiljöerna kommer bidra till ekosystemtjänster och sociala mötesplatser säger Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Den första byggetappen beräknas kunna starta under 2021. Läs mer om Riksbyggens planer för kvarteret Urmakaren, här kan man också göra intresseanmälan.

För mer information:
Christel Leveen, projektledare på Riksbyggen, 040-10 94 69.
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Skåne, 040-10 94 60.

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31