Gå direkt till innehåll
Riksbyggen ger förslag på nya kvarter i centrala Norrtälje

Pressmeddelande -

Riksbyggen ger förslag på nya kvarter i centrala Norrtälje

Busstorget i Norrtälje skulle kunna fyllas med stadskvarter och bussarna få en ny och bekvämare station på andra sidan Baldersgatan. Det är kärnan i det förslag till ny bebyggelse i centrala Norrtälje som Riksbyggen har presenterat för kommunledningen.

– I rollen som samhällsutvecklare vill Riksbyggen vara med och utveckla Norrtälje. Sedan tidigare är det klart att Riksbyggen ska uppföra 155 bostäder i Norrtälje hamn. Nu har vi ambition att ta ett steg till och har därför tagit fram ett förslag för hur Busstorget och intilliggande område skulle kunna utvecklas, säger Bengt Löfgren, projektledare på Riksbyggen.

Wingårdh arkitektkontor har ritat ett förslag till en stadsdel som utgår från stadens stråk och gator. Med en varierad bebyggelse där gamla och nya hus möts, bildas en förtätad atmosfär gjord för fotgängare.

I mitten av de nya stadskvarteren ligger ett södervänt torg. Det ramas in av bland annat den gamla missionskyrkan och den gamla arresten, men också av flera nya hus. Torget blir en av områdets många offentliga rum. Precis som i de gamla stadsdelarna är det meningen att man ska kunna gå genom några av kvarteren. Kanske kan det bli gårdsserveringar på någon av dem.

– Vi vill bygga vidare på Norrtäljes variationsrika karaktär, och har därför föreslagit olika typer av hus och med olika material, säger Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor.

Husen är tänkta att ha fasader av både trä och tegel och med sina enkla sadeltak följa den gamla stadens typer. Några hus hålls ihop av en gemensam sockelvåning, vars väl tilltagna mått skulle göra det möjligt för dem att rymma den typ av butiker man annars bara hittar utanför staden. Utvecklingen skulle förstärka Norrtälje centrums traditionella roll som handelsplats. Ett av husen, det närmast Baldersgatan och Hantverkaregatan, är smalt men högt. Med sina 20 våningar och sitt läge i fonden av både Stockholmsvägen och Estunavägen, kommer det att bli ett välkänt landmärke i staden. Restaurangen högst upp får möjlighet att bjuda på vida vyer över Roslagen.

Bilarna hänvisas till det garage som ligger under nästan hela området. Med sin 470 platser täcker det både behovet hos de boende och hos butikernas kunder. Beroende på hur stora lägenheter man väljer att bygga, kommer här att rymmas 400-600 bostäder plus 3000 kvadratmeter kontor, handel på 4000 kvadratmeter, en förskola, ett träningscenter, en saluhall och en restaurant. Den nya bussterminalen skulle kunna byggas av massivträ. Dess stora tak skulle ge skydd åt både bussar och resenärer, och Norrtäljes många pendlare ett bekvämare liv.

Planerna har nu presenterats för Norrtälje kommun, och förhoppningen är att den nya bebyggelsen ska kunna stå klar inom fem år.

För mer information kontakta:

Bengt Löfgren, projektledare på Riksbyggen, 018-18 97 12
bengt.lofgren@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38