Gå direkt till innehåll
Regeringens förslag om ökat ROT-och RUT avdrag är otillräckliga

Pressmeddelande -

Regeringens förslag om ökat ROT-och RUT avdrag är otillräckliga

Under Regeringen presskonferens för att avisera budgetnyheter om bygg- och bostadssektorn presenterades åtgärder för att stimulera arbetsmarknaden inom byggsektorn. Riksbyggen ser behovet och är positiva till ambitionen men bedömer att åtgärderna är otillräckliga för att få någon påtaglig effekt.

- När de kallar till presskonferens räknade vi med större nyheter. Vi välkomnar stimuleringen av ombyggnader men det vi saknar är en politik för stöd för renovering av befintligt bestånd av flerbostadshus med såväl hyresrätter som bostadsrätter. Ett sådan politik bör styra stödet mot åtgärder som främjar långsiktig och hållbar utveckling i bostadssektorn. Ett sådant förslag har Riksbyggen tagit fram och kallar Grönt stöd, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Riksbyggen ser positivt på förslaget om planeringsstimulans för omvandling av lokaler till bostäder.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Mer om Riksbyggens förslag om Grönt stöd

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38