Gå direkt till innehåll
Ombyggnad gav miljöcertifiering till 60-tals hyresrätter i Skarpan, Linköping

Pressmeddelande -

Ombyggnad gav miljöcertifiering till 60-tals hyresrätter i Skarpan, Linköping

Genom ombyggnad kan äldre byggnader förnyas så att de blir mer hållbara och klarar dagens miljökrav. Riksbyggen har gjort en varsam om- och tillbyggnad av bostadsområdet Skarpan i Linköping, uppfört 1965, som nu klarat kraven för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Redan 2012 började Riksbyggen använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. Skarpan är det första ombyggnadsprojektet inom Riksbyggen som certifieras med Miljöbyggnad Silver.

– Det är fantastiskt roligt att Riksbyggen kan utveckla befintliga bostäder från miljonprogrammets dagar så att de klarar kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket innebär hårt ställda krav. Att ta hand om det befintliga bostadsbeståndet på ett hållbart sätt är både bra för planeten och för de boende i området, säger Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig på Riksbyggens affärsområde Fastigheter.

År 1965 startades bygget av bostadsområdet Skarpan. Ett genomtänkt och modernt bostadsområde med närhet både till naturen och stadens utbud. Efter nästan fem decennier var det dags att totalrenovera området och 2010 initierades arbetet med att ta Skarpan in i framtiden. Renoveringen har skett varsamt för att behålla karaktären från när området byggdes. De 282 ursprungliga lägenheterna har totalrenoverats och 150 nya lägenheter har tillförts genom påbyggnad av ett fjärde våningsplan. Ombyggnationen färdigställdes under hösten 2018.

– Miljöcertifiering av ombyggnationer är ännu i sin linda i Sverige men sett ur ett miljöperspektiv väldigt betydelsefullt. Genom att vårda och utveckla det befintliga bostadsbeståndet minskar belastningen på miljön. I Skarpan har Riksbyggen också skapat 30 procent fler bostäder utan att värdefull mark tagits i anspråk genom att lägga till en våning på höjden, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Skarpan har renoverats genom att inte riva ut allt, utan mycket har renoverats istället för att de gamla kastats ut och ersatts med nytt. Till exempel har stora delar av de befintliga köksinredningarna sparats och renoverats.

– Att ta hand om det som redan är byggt på ett miljömässigt och hållbart sätt är precis det vi behöver göra för att jobba mot våra klimatmål. Det gläder mig att vår aktiva medlem Riksbyggen, en lång och trogen användare av Miljöbyggnad, är föredömliga och visar att det går att göra om hyresrätter så att de med råge uppfyller dagens krav. Hatten av för Riksbyggen! Nu vill jag se fler hållbara ombyggnationer av det befintliga beståndet, Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council.

Riksbyggen utsågs 2018 till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen.

Några av resultaten från projektet ser ut så här:

Hela området har energioptimerats och renoveringen har gjorts på ett resurssmart sätt genom att återanvända och fräscha upp istället för att kasta.

  • Boendemiljön har förbättrats både när det gäller luftkvalitet och ljudnivå.
  • Helrenoverade lägenheter med bevarande av tidstypiska detaljer. Ökad tillgänglighet genom att bland annat hissar satts in. Gårdar och lekplatser har rustats upp.
  • 30 procent fler lägenheter utan att behöva ta mark i anspråk.

För mer information:
Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig, 070-618 24 50
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll