Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Nordiska ministrar banar väg för harmoniserade byggregler

Det Nordiska ministerrådet vill genom ett pilotprojekt harmonisera byggreglerna för tillgänglighet i de nordiska länderna. Det berättade Kristian Henriksen, seniorrådgivare på ministerrådet, på den nordiska samarbetsorganisationen NBO:s årskonferens i Stockholm.

Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för Nordisk Bostads Organisation, NBO (Housing Nordic), där Riksbyggen är medlem. Från svensk sida deltog även HSB och Sabo.

Gemensamma nordiska byggregler
NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som fått gehör hos Nordiska ministerrådet genom den deklaration som släpptes i maj.

Seniorrådgivaren Kristian Henriksen berättade på konferensen hur ministerrådet har planerat att arbeta vidare med frågan. Ett första steg blir ett forskningsprojekt för att ta fram ett underlag till vad som krävs för att harmonisera de regler och standarder som finns hos olika myndigheter.

Därefter kommer ett pilotprojekt att lanseras med fokus på att skapa gemensamma regler för tillgänglighet. Projektet skall gå i ett så kallat living lab-format, det vill säga en fysisk testbyggnad som kan flyttas runt mellan de olika länderna. Budget och tidsramar för arbetet är ännu inte beslutade, men den kommitté som är ansvarig för arbetet kommer att mötas igen i slutet av september för att gå vidare i planeringen.

– Det är glädjande att Sverige under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2018 har beslutat om stärka samarbetet i frågorna. NBO har under flera års tid arbetat med att lyfta frågorna om samarbete inom de nordiska länderna, Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef för bostäder på Riksbyggen.

Anders Nordstrand, vd för Sabo, är också nöjd.

– Det är väldigt positivt att Nordiska ministerrådet följer upp det här arbetet, och vi kommer aktivt att stötta det. Med harmoniserade byggregler kan vi skapa en mer attraktiv nordisk byggmarknad, med bättre konkurrens och lägre priser som resultat, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo.

Även Anders Lago, förbundsordförande för HSB, välkomnar att de nordiska bostadsministrarna uppdrog åt Nordiska ministerrådet att arbeta för en harmonisering av de nordiska byggreglerna.

– Det finns mycket positivt med ett mer gemensamt regelverk. På sikt kan detta innebära lägre byggkostnader och skapa möjligheter för ett ökat byggande, säger han.

Läs mer om NBO

Läs mer om Nordiska ministerrådet 

Regeringens pressmeddelande om att stärka harmoniseringen av byggregler

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31