Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Långsiktiga åtgärder för att minska bostadsbristen saknas i höstbudgeten

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren vilket är glädjande. Trots detta har många, både yngre och äldre, svårt att hitta ett bra boende. Det visar att bostadsmarknaden har strukturella problem. Det får tillskrivas det allmänna politiska läget att förutsättningar för långsiktiga åtgärder saknas. Dock finns andra glädjeämnen som ökat stöd för boende för äldre och förstärkt solcellssatsning.

– Det räcker inte med att produktionstakten av nya bostäder ökat rejält de senaste åren. Det som behövs är strukturella åtgärder inom framför allt skattesystemet för att vi ska få en större rörlighet och därmed ett mer effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, säger Mårten Lilja vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Även om det stora greppen saknas i höstbudgeten finns flera positiva delar med:

1. Stort fokus på gröna satsningar ligger helt i linje med Riksbyggens hållbarhetsambitioner. Det gäller både olika stöd men också ett ökat direktiv till berörda myndigheter att agera i frågorna. Välkommet är också aviseringen om satsningen på Innovativt och hållbart byggande 2019-2021 och förstärkt solcellssatsning.

2. Riksbyggen välkomnar fortsatt stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Vi tror också att stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande fortsätter skapa förutsättningar för snabbare planeringsprocesser. Stöd riktade till hyresbostäder är inte det enda som behövs, även till de andra upplåtelseformerna. Utredningen som ser över förbättrade finansieringsförutsättningar för bostadsbyggande är av yttersta vikt.

3. Det investeringsstöd som avser öka antalet bostäder för äldre i form av särskilda boende och trygghetsboende är bra och bidrar också till en ökad rörlighet. Viktigt att även äldre ska kunna bo i ändamålsenliga bostäder och bra att stödet ökar med 100 mkr för 2018.

4. Det råder brist på arbetskraft både inom bostadsbyggande och fastighetsförvaltning och det är svårt för oss som arbetsgivare att hitta kompetens. Vi välkomnar därför de olika förslag för kompetensutveckling och ökad anställningsbarhet, särskilt för nyanlända.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen, 08-698 42 18
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, 08-698 41 72

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31