Gå direkt till innehåll
Inga konkreta bostadspolitiska förslag i regeringens budget

Pressmeddelande -

Inga konkreta bostadspolitiska förslag i regeringens budget

Regeringen har presenterat budgeten för 2023. Bland annat vill regeringen möjliggöra för fler att äga sitt boende, förenkla reglerna för att bygga, ge incitament till ökat byggande och öka tillgången till byggbar mark.

– Regeringen pekar ut en riktning när det gäller bostadspolitiken men de konkreta förslagen saknas. Nu behöver regeringen göra verkstad av detta, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Regeringen vill möjliggöra för fler att äga sitt boende.

– Ett sätt för att fler ska kunna köpa sin bostad är att införa ett startlån för unga vuxna, något som vi på Riksbyggen länge har efterlyst. Kontantinsatsen är det största hindret när unga vuxna ska köpa sin första bostad. Ett startlån för unga vuxna kan göra stor skillnad här och nu och bör införas skyndsamt, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Regeringen vill skapa incitament för ett ökat bostadsbyggande.

– Bostadsbyggandet behöver öka och det behövs en hög byggtakt över många år för att nå en balans på bostadsmarknaden. I det läge som vi befinner oss just nu krävs politiska åtgärder för att vi ska nå dit, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen.

Snabbare processer kring bostadsbyggandet är ett sätt att öka byggtakten. Riksbyggen är en av aktörerna bakom Initiativet Bygg i Tid som lanserat 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder.

– Att få till kortare ledtider inom plan- och tillståndsprocesser är komplext och kräver ett helhetsgrepp. Det handlar både om ändrad lagstiftning och utvecklade arbetssätt, säger Mårten Lilja.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Omtag av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Investeringsstödet hade stor betydelse för att hålla byggvolymerna av hyresrätter uppe.
  • Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
  • Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information:
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare, 072-465 66 92
johanna.bjurskog@riksbyggen.se
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
hakan.andersson@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll