Gå direkt till innehåll
​Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.
​Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Pressmeddelande -

Förslag om modernare byggregler kan bli lyft för ombyggnad

Riksbyggen välkomnar de förslag som Kommittén för modernare byggregler har presenterat i SOU 2019:68 Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat och som regeringen har remitterat.

– Förslagen har positiva effekter för såväl Riksbyggen som samhället i stort framförallt för att gynna hållbara, flexibla och kostnadseffektiva lösningar i såväl nyproduktion, ombyggnad och i byggprocessen. Förslagen adresserar också utmaningen att ge fler människor, med olika behov, tillträde till bostadsmarknaden, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Ett av kommitténs förslag är att begreppet ombyggnad tas bort ur plan- och bygglagen. Vid ombyggnad inträder i dag följdkrav som innebär att utformningskraven och de tekniska egenskapskraven ska uppfyllas för hela byggnaden eller anläggningen om det inte är orimligt, även om ombyggnaden enbart gäller en del av byggnaden eller anläggningen. 

Kommittén har funnit att nuvarande regler för ombyggnad hindrar ombyggnadsåtgärder i det befintliga beståndet. Exempel på ombyggnadsåtgärder som kan hindras är omfattande ändringar i planlösningar, omvandlingar av lokaler till bostäder, ingrepp i stomme eller utbyte av merparten av de tekniska systemen.

– Riksbyggen är positiva till kommitténs förslag om ombyggnad för att öka förutsägbarheten om vad som gäller, undvika olika bedömningar och öka byggherrars möjlighet att genomföra tilltänkta åtgärder. Det är viktigt att det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas effektivt och förändras när behoven ändras, säger Mårten Lilja.

Riksbyggens remissvar finns att ladda ner i sin helhet nedan.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31