Gå direkt till innehåll
Fler bostäder och rimliga villkor för unga vuxna

Pressmeddelande -

Fler bostäder och rimliga villkor för unga vuxna

Riksbyggen vill öka ungas möjligheter att själva vara med och opinionsbilda i frågor om deras boende. Nu startas Bopinion, en plattform för unga samhällsutvecklare som bjudits in att diskutera aktuella frågeställningar och samarbetsformer. På det första mötet diskuterades finansieringsfrågor, olika regelverk men också frågor om hur unga vill bo och vilka tjänster unga efterfrågar i sitt boende.

- Det är positivt att bostadsbristen och frågor om ungas svårigheter på bostadsmarknaden är uppmärksammade i samhälldebatten. Alla initiativ är bra, men vill man öka möjligheterna för unga att efterfråga bostäder är det unga själva som är experterna på vilka hinder de möter. För Riksbyggen är det värdefullt att få lära oss mer om en viktig målgrupp men också stämma av att de frågor vi driver opinionsmässigt och ta tillvara den unga generationens perspektiv, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Bopinion höll sitt första möte den 13 november där totalt 13 unga företrädare deltog från Arkitektstudenterna, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Sveriges Byggindustrier och Urbanisma, jagvillhabostad.nu, SSU, SSCO och Nätverket för Unga Utredare. Bopinion eftersträvar ytterligare fler deltagare från organisationer, nätverk och politiska ungdomsförbund i det fortsatta arbetet. Under mötet diskuterades många frågor men också samarbetsformer, prioriterade områden och i vilka former och forum de bör lyftas. Tankar om att sända en podcast om ungas syn på boendefrågor var ett förslag. En annan idé är möjligheten att bjuda in intressenter i olika frågor; kreditinstitut för att diskutera ungas möjligheter på bolånemarknaden, och byggbolag för att diskutera deras bostadsprodukter och hur de kan efterfrågas av unga.

- Bopinion är ett värdefullt initiativ som visar på vikten av samverkan i bostadsfrågan. Att unga drabbas så hårt som de gör av bostadsbristen är inte ett problem som bara rör dem, utan det påverkar samhället i stort. Jag tror att vi i Bopinion, tack vare våra många olika perspektiv och erfarenheter, kan jobba lösningsinriktat och få en betydande roll i att göra frågan tillgänglig för fler, berättar Johanna Good, studenthandläggare för Arkitektstudenterna.

Nästa möte kommer att hållas i Sundbyberg utanför Stockholm där Bopinions medlemmar bland annat kommer att diskutera bostadsutformning, bolånetak och bosparfrågor. Bopinions medlemmar har redan nu deltagit i flera sammanhang där bostadsfrågorna har diskuterats och kommer att arbeta för att öka deltagandet av unga representanter i de forum där utmaningarna debatteras. 

- Unga har en speciell situation eftersom de ofta inte har fasta jobb eller har hunnit bygga upp ett kapital. Ungas bostadssituation är precis som Johanna talar om ett stort samhällsproblem, som alla måste engagera sig i. Det är viktigt att till exempel utvärdera hur villkor på arbetsmarknaden och regler hos kreditinstitut får effekter för unga på bostadsmarknaden. Bopinion har förhoppningen att det arbete vi kommer att genomföra 2014 leder till att yngres perspektiv blir tydligare i samhällsdebatten och att vi kan öka kännedomen om kunskap som redan finns, säger Cattis Carlén, projektledare för Bopinion.

Ytterligare information kan lämnas av Cattis Carlén på telefon 072-224 65 15, cattis.carlen@riksbyggen.se


Ämnen

Kategorier


Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38