Gå direkt till innehåll
Flaggskeppet - så jobbar Riksbyggen, RISE, Haparanda stad och Hudiksvalls kommun kring framtidens boende för äldre

Pressmeddelande -

Flaggskeppet - så jobbar Riksbyggen, RISE, Haparanda stad och Hudiksvalls kommun kring framtidens boende för äldre

Flaggskeppet är ett innovationsprojekt som Riksbyggen, RISE, Haparanda stad och Hudiksvalls kommun drivit för att forska kring data i framtidens boende för äldre. I projektet samlas kunskap för att utveckla ett värdigt liv för de boende, kostnadseffektiva lösningar för kommunen och en utvecklande arbetsmiljö för medarbetare. Projektet har tagit fram flertalet guider i hur man kan använda sig av data på ett innovativt, strukturerat och säkert sätt för att skapa nytta för alla intressenter kring ett boende.

- Projektet Flaggskeppet har möjliggjort för oss att installera olika välfärdstekniker som är trygghetsskapande i de äldres boende. Tack vare Flaggskeppet har vi lärt oss nya aspekter på vad en bättre livskvalitet och en mer kostnadseffektiv verksamhet kan vara, säger Suvi Järvinen, förvaltningschef på Socialförvaltningen i Haparanda stad.

Äldre utgör en allt större del av vårt samhälle och vi lever längre än tidigare trots kroniska sjukdomar. Samhället har en begränsad mängd resurser att tillgå för att skapa och bibehålla vår välfärd.

Innovationsprojektet Flaggskeppet, där Riksbyggen, RISE, Hudiksvall och Haparanda stad samarbetar, fokuserar på att utforska digitala och hållbara lösningar för att effektivisera äldreomsorgen, förbättra livskvaliteten för äldre och en god arbetsmiljö för personalen. Projektet kartlägger och analyserar möjligheterna att göra fastigheten till ett centrum för resursoptimering och bättre hälsa.

- Vi ser stora möjligheter att använda sig av data på ett innovativt, strukturerat och säkert sätt för att skapa nytta för alla aktörer i samhället. Flaggskeppet föddes ur behovet att samla kunskap och erfarenheter för att skapa bättre äldreboenden. Det syftar till att öka livskvaliteten för de boende, effektivisera verksamheten och förbättra arbetsmiljön, säger Jonas Ek projektledare på RISE.

Hudiksvalls kommun ser stor nytta i att tillsammans med andra kommuner utforska nya digitala arbetsprocesser för effektiva arbetsplatser. Syftet är att maximera nyttan av insamlad information och data för boende, medarbetare och närstående. Genom deltagande i projektet har kommunen ökat sin förståelse för systematisk och strategisk användning av data som produceras i och av ett boende för äldre.

Guider till framtidens boende för äldre
På ett äldreboende finns flera kategorier av digitala tjänster och funktioner tillgängliga för att höja vårdens kvalitet och förbättra de boendes helhetsupplevelse. Under arbetet med Flaggskeppet har man i projektet tagit fram flertalet guider för alla som kan och bör vara delaktiga i processen i det nya boendet som för vägledning och inspiration under processen att ta fram ett nytt boende för äldre. Guiderna ger bland annat stöd till insikter i behov som ett boende ska svara mot, digitala tjänster och funktioner tillgängliga för att höja vårdens kvalitet och förbättra de boendes helhetsupplevelse. Det ger också en vägledning på saker att tänka på vid upphandling och implementera välfärdsteknik.

- Vi hoppas att det kan skapa nytta för alla som kan och bör vara delaktiga i processen i det nya boendet, till exempel kommuner, kravställare, verksamheter, IT, leverantörer, förvaltning, beslutsfattare eller medarbetare, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare på Riksbyggen.

Digitala tvillingar underlättar samarbeten
En av guiderna fokuserar på digitala tvillingar som RISE tagit fram i projektet. Digitala tvillingar kan användas för att bygga en digital kopia av hur vi uppfattar på världen inom ett visst område. Den kan användas för att skapa ett sammanhang som gör det lättare att förstå olika data och samarbeta mellan olika organisationer och roller kring någonting som till exempel en verksamhet eller en stadsdel.

- I den här guiden har vi tittat på hur det kan användas i ett äldreboende där kommunen driver verksamheten med en annan organisation förvaltar byggnaden och försökt fånga upp vilken kommunikation och data som skulle kunna göras enklare med en digital tvilling. De lärdomar och kompetens som en digital tvilling ger kan vi ta med oss i kommande bostäder, fortsätter Yvonne Westerlund.

Mer om Flaggskeppet och guiderna

Mer om innovationsprojektet Flaggskeppet

Flaggskeppet är ett innovationsprojekt, inom det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. IoT Sverige är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

För mer information:
Yvonne Westerlund, affärsutvecklare för Riksbyggens koncept Vivum, 060-16 91 09 eller yvonne.westerlund@riksbyggen.se
Jonas Ek, projektledare på RISE, 073-071 52 27 eller jonas.ek@ri.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31