Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Fastighetsägaren måste fortsatt ha mandatet att genomföra långsiktiga investeringar

Riksbyggen vill värna om fastighetsägarnas möjlighet att besluta om långsiktiga renoveringar och ombyggnader. I sitt remissyttrande över betänkandet Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) avstyrker därför Riksbyggen förslaget om hyresgästers långtgående möjlighet att påverka ombyggnadsåtgärders utformning.

– Med tanke på fastigheters förväntade livslängd är det i första hand fastighetsägaren som har ansvaret att säkra åtgärder som på lång sikt leder till en bibehållen kvalitet för de boende och ett fullgott underhåll av fastigheten, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad.

Självklart ska det finnas en möjlighet för de boende att göra sin röst hörd och redan idag finns en skyddslagstiftning som innebär att åtgärderna inte får vara oskäliga mot hyresgästen.

– Förslaget om hyresgästers långtgående möjlighet att påverka ombyggnadsåtgärders utformning kan leda till en ökad segregation, till exempel i fastigheter med låg hyra och låg investeringsnivå. Risken finns att dessa inte underhålls på ett tillfredställande sätt för att de boende motsätter sig en upprustning som kan leda till höjda hyror. Det är fullt naturligt att de boende fokuserar mer på sin privatekonomi än på långsiktig fastighetsförvaltning, säger Mårten Lilja.

Riksbyggen tillstyrker utredningens förslag avseende skärpt krav på innehållet i informationen till hyresgästerna om kommande ombyggnationer och välkomnar förslaget som syftar till att effektivisera och komplettera åtgärder mot misskött förvaltning av hyreshus.

Läs mer i Riksbyggens remissyttrande, se bifogat dokument nedan.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31