Gå direkt till innehåll
Dialog om framtidens ungdomsboende i Lindholmshamnen, Göteborg

Pressmeddelande -

Dialog om framtidens ungdomsboende i Lindholmshamnen, Göteborg

Riksbyggen bryter ny mark och skapar cirka 250 nya ungdomsbostäder i Lindholmshamnen, Göteborg. Redan på planeringsstadiet genomför Riksbyggen en dialog med en fokusgrupp som har möjlighet att vara med och påverka utformningen av det nya kvarteret.

I ett perfekt läge i en attraktiv stadsdel och med närhet till utbildning, arbete och rekreation planerar Riksbyggen 250 lägenheter. Bostäderna i Lindholmshamnen byggs för personer som är mellan 18-30 år och som kooperativa hyresrätter. Den förhållandevis låga insatsen gör lägenheterna tillgängliga för fler och kan fungera som ett första steg in på bostadsmarknaden.

– Det finns många målgrupper som har det besvärligt på bostadsmarknaden, just unga vuxna är en grupp som har det särskilt svårt att skaffa sig bostad. Många unga är enbart hänvisade till traditionella hyresrätter, men saknar den långa kötid som många gånger krävs. Vi på Riksbyggen vill komma igång på allvar med att underlätta och skapa attraktiva lägenheter för unga vuxna, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig Göteborg, Riksbyggen Bostad Väst.

Att bo i en kooperativ hyresrätt ger ett stort inflytande över boendet men med en relativt låg ekonomisk insats. Det kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Den största skillnaden ligger i att man inte hyr boendet av ett bostadsbolag utan av en kooperativ förening. De boende är medlemmar i föreningen och betalar medlemsavgift och medlemsinsats för bostaden.

– Det var mycket intressant att sitta med vid ett av borden och ta del och lyssna på dessa unga under vårt första dialogarbete. Att höra deras egna ord på hur man upplever situationen som råder på bostadsmarknaden och vad de tycker och tror om denna, för många, nya upplåtelseformen, säger Anders Radne.

Riksbyggen genomför projektet med kooperativa hyresrätter i samverkan med Älvstranden Utveckling.

– Älvstaden ska motverka segregationen i Göteborg och för att lyckas med det krävs bland annat nya bostäder med olika upplåtelseformer. Det behövs modiga byggherrar som Riksbyggen som vågar prova nya former som kooperativa hyresrätter för unga och det är fantastiskt bra att målgruppen får vara med redan från början och utforma framtidens boende. Detta är ett bra exempel på när möjlighet ges för stadens invånare att vara delaktiga i hur Älvstaden används och utvecklas, säger Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling.

Dialogen kommer att fortsätta vid ytterligare fyra tillfällen, nästa gång är den 8 maj.

– På kommande dialogmöten kommer vi bland annat att prata om bostadskvalitet, utformning av bostäder och ekonomi. Vi kommer att ha arkitekter, projektledare och experter inom olika områden på plats, till exempel inom cirkulär ekonomi. Efter sommaren ska vi sedan ha ett uppföljningsmöte där vi går igenom vad av alla dessa förslag som är genomförbara, säger Therese Berg, strateg för social hållbarhet på Riksbyggen och delprojektledare.

För mer information:
Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig Göteborg, Riksbyggen Bostad Väst, 072-587 07 59
Therese Berg, strateg för social hållbarhet på Riksbyggen och delprojektledare, 073-908 78 98
Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling, 0722-55 84 82

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31