Gå direkt till innehåll
Detaljplanen antagen för Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing® i stadsdelen Södra Guldheden, Göteborg

Pressmeddelande -

Detaljplanen antagen för Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing® i stadsdelen Södra Guldheden, Göteborg

Detaljplanen för projekt Positive Footprint Housing® antogs den 17 december av Göteborgs Byggnadsnämnd. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för Riksbyggen att uppföra cirka 100 lägenheter i bostadsrättsföreningen Viva vid Dr Allards gata inom stadsdelen Södra Guldheden i Göteborg.

 Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park och Göteborg Energi. Med ett hållbarhetsperspektiv växer bostadsrättsföreningen Viva fram. Det handlar om att ta tillvara på den senaste kunskapen om utformning, energianvändning, materialval samt byggmetoder och samtidigt finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar för en hållbar livsstil.

-Med det här projektet vill vi visa vägen för nya innovationer och tekniska lösningar i våra nybyggnationer, men även hur Riksbyggen kan verka för en mer hållbar bostads- och stadsutveckling. Vår långsiktiga ambition är att utveckla boendemiljöer samt att möjliggöra en livsstil som inte systematiskt förstör planetens naturliga kretslopp, säger Charlotta Szczepanowski, Riksbyggens hållbarhetschef.

 Bostadsprojektet ska även utvecklas i ett positivt samspel med existerande bebyggelse och boende i det lokala området. Området ska vara en plats för verklig samverkan och vara en del av staden som lever och lockar människor.

  - Vi ser ett stort intresse för vårt projekt och har redan flera hundra personer som har anmält intresse på vår hemsida och till vår Facebookgrupp för att följa utvecklingen i projektet. Många är intresserade att delta i utvecklingen av hållbarare bostadsmiljöer och flera kanske så småningom vill köpa en bostad i det nya kvarteret. Vi hoppas på att kunna starta försäljningen av bostäderna i Brf Viva hösten 2015, säger Mikael Ahlén, Marknadsområdeschef Göteborg.

 - Det är roligt att projektet nu går in i en ny fas. Projektet präglas tydligt av nära samverkan mellan forskare, staden och näringsliv. Det är ett viktigt verktyg för akademin att i närmiljön ha tillgång till en levande demonstrationsmiljö för utveckling av både utbildning och forskning inom boende och bostadsbyggnad, säger Mats Bergh Vd Johanneberg Science Park.

 Forsknings- och bostadsprojekt genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i full skala. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.  I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och omfattar forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik som social hållbarhet. Målet att ha ett färdigt bostadshus 2016 i på Dr Allards gata i Södra Guldheden.

 

För mer information kontakta

 Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef Riksbyggen, telefon 08-6984142, charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se

Mikael Ahlén, Marknadsområdeschef Göteborg Riksbyggen, telefon 070-5872404, mikael.ahlen@riksbyggen.se

Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park, telefon 031-7724130, mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll