Gå direkt till innehåll
Riksbyggen Brf Tornväktaren IV i Ystad.
Riksbyggen Brf Tornväktaren IV i Ystad.

Pressmeddelande -

Brf Tornväktaren IV i Ystad installerar solcellsanläggning med batteribackup

För att ta tillvara på solenergin som produceras under dagen installerar Riksbyggen Brf Tornväktaren IV i Ystad en batteribackup till sin nya solcellsanläggning. På så sätt kommer solenergin till nytta när de boende kommer hem och börjar laga mat och startar tvättmaskinen.

Installationen av solcellsanläggning med batteribackup i Ystad är den första inom Riksbyggen. Riksbyggen Brf Tornväktaren IV består av 54 bostadsrätter och ligger i de centrala delarna av Ystad.

– Styrelsen har i många år tillsammans med Riksbyggens fastighetsförvaltning arbetat för att ge föreningen en grön profil. Vi har infört källsortering, pumpstation för cykel, individuell elmätning och nu arbetar vi för att få in grön egenproducerad el i bostadsrätterna samt närvarostyrd LED-belysning i de allmänna utrymmena, berättar Hans-Inge Johansson, ordförande i Riksbyggen Brf Tornväktaren IV.

Solcellsanläggning kommer att vara på 42 kWp och bestå av 228 kvm solceller. Produktionen kommer att mätas och redovisas på display monterad på fasaden samt via webben. Anläggningen är en del av en större ombyggnation som föreningen är på väg att genomföra: Ombyggnaden innefattar renovering av tak, skorstenar, fasad, närvarostyrd LED-belysning. Föreningen har sedan tidigare installerat IMD (individuell mätning och debitering) vilket möjliggör för föreningen att nyttja elen från solenergin till bostadsrätterna också och inte bara till själva fastigheten.

– Då vi under många år har haft positiv erfarenhet av Riksbyggen tog vi hjälp av Riksbyggens ombyggnadsavdelning som hjälpte oss att projektera entreprenaden. Vi har valt att teckna ett så kallat Riksbyggenavtal där Riksbyggen till fast pris tar på sig ansvaret för genomförandet av hela projektet, säger Hans-Inge Johansson.

Arbetet är planerat att börja november/december i år med Riksbyggen som totalentreprenör och ombyggnationen kommer att genomföras av Täta tak entreprenad AB.

– Intresset för att utföra energibesparande åtgärder i samband med underhålls- och ombyggnadsprojekt bland våra kunder fortsätter att öka och vi tror att många kommer följa efter i Brf Tornväktaren IVs fotspår. Inom Riksbyggens ombyggnadsverksamhet siktar vi alltid på att medverka till att utveckla befintliga boendemiljöer på ett mer hållbart sätt tillsammans med våra kunder. Vi kan erbjuda trygga helhetsåtaganden som bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Martin Mårtensson, projektchef på Riksbyggen.

För mer information

Martin Mårtensson, projektchef för ombyggnad på Riksbyggen Bostad Syd, 046-16 56 51
Ola Palmblad, projektledare Riksbyggen, 040-109451
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen, 072- 516 90 30

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31