Gå direkt till innehåll
Borås kommunstyrelse säger ja till fortsatt utveckling av Viskaholm

Pressmeddelande -

Borås kommunstyrelse säger ja till fortsatt utveckling av Viskaholm

Riksbyggen förvärvade 2015 fastigheten Viskaholm. Därmed föddes visionen om att bygga 500 nya bostäder över en femårsperiod. Under måndagen tillkännagavs att kommunstyrelsen ger klartecken för byggprojektet som fått namnet Västerbro.

Det officiella startskottet för projektet gick under 2016 då ett 30-tal personer, politiker och tjänstemän deltog i en omfattande workshop under ledning av arkitekten Gert Wingårdh. Syftet var då att skapa en första gemensam bild för området. Resultatet från workshopen resulterade i en detaljplan som under hösten presenterades för kommunstyrelsen i Borås.

– I grunden vill Riksbyggen ta rollen som en långsiktig samhällsutvecklare. Västerbro kommer att bli Borås största stadsutvecklingsprojekt på många år, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef och projektledare på Riksbyggen.

En levande blandstad
Projektet drivs idag tillsammans med AB Bostäder i Borås, som förvärvat 25 procent av marken. Visionen är att forma ett hållbart boende ur alla aspekter – såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Genom att bygga ut Borås centrumkärna vill man skapa en blandstad med bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder och kommersiella lokaler som både ger livskraft och fler arbetstillfällen.

I planerna ingår bland annat att aktivera bottenvåningarna i fastigheterna med restauranger, caféer och butiker för ett levande gatuliv. Man vill också öppna upp staden mot järnvägen och Resecentrum på ett helt nytt sätt. På så sätt hoppas projektgruppen att Västerbro blir en naturlig länk mellan förbindelser och övriga centrum.

– Att få in fler människor i centrum är en förutsättning för ett blomstrande kultur-, butiks- och nöjesliv. Det är det som ger bärkraft åt hur centrum fungerar. Det stärker staden i alla riktningar, säger Bengt Engberg.

Ny hemsida och sociala medier blir mötesplats för byggare och invånarna
Som ett led i att bjuda in allmänheten i projektet kommer webbplatsen www.vasterbro.com och sociala medier bli offentliga diskussionsforum för projektet. Här kan alla som vill dela med sig av idéer samt ställa frågor om projektet.

Nya kontorslokaler klara för inflyttning redan 2017
Även om detaljplanen väntas ta sin slutliga form först 2018 påbörjades redan i höstas den invändiga ombyggnationen av Väveribolagets kontorsbyggnad. Den klassiska fastigheten kommer således bli kvar även i framtiden. De nya kontorslokalerna är klara för inflyttning vid årsskiftet 2017–2018.

För mer information om projektet kontakta:

Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-314 25 61.
tommy.prissberg@riksbyggen.se

Bengt Engberg, tf VD/affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås, 033-44 20 63.
bengt.engberg@bostader.boras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38