Gå direkt till innehåll
​Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen.
​Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Boende ska inte betala dubbelt för insamling av förpackningar

Miljöminister Karolina Skog öppnar nu för att göra om systemet för insamling av avfall. Det är ett glädjande besked och vi hoppas nu på ett bättre system där de boende i hyres- och bostadsrätter med egna miljörum inte behöver betala dubbelt för insamlingen av förpackningar.

Skog har meddelat att hon är beredd att i grunden göra om det nuvarande systemet för insamling av avfall. Bakgrunden är bland anat att två tredjedelar av det hushållsavfall som förbränns i själva verket skulle kunna återvinnas, enligt en rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. Ett bättre system är något som vi inom MABO (Miljöanpassad Avfallshantering i Boendesektorn) efterlyst under en lång tid. Avfallet behöver sorteras bättre för att minska uttaget av resurser och klimatpåverkan från energiåtervinning genom förbränning, bland annat genom att minska innehållet av plast i det som förbränns.

MABO vill ha ett system med ökat fokus på konsumentnytta, som minskar avfallsmängderna och som på ett mycket bättre sätt än idag tar tillvara på de värden som finns i avfallet. Utgångspunkten för Miljöministerns fortsatta arbete måste vara att:

  • Det ska vara lätt att göra rätt för de boende.
  • Det ska löna sig att göra rätt för boende.
  • Förpackningar ska märkas för att underlätta sorteringen.
  • Avstånden till insamlingsplatser ska vara korta.
  • Den avgift alla betalar när man köper en förpackning ska också bekosta insamlingen av förpackningar vid fastighetsnära insamling.
  • Producenternas ekonomiska ansvar ska vara tydligt och transparent.

Boende i hyres- och bostadsrätter där källsorteringen sker i miljörum i den egna fastigheten får idag betala dubbelt: dels via den avgift som läggs på alla förpackningar för att bekosta producentansvaret, dels får de ta kostnaden för att få sitt sorterade avfall bortforslat.

Vi ser fram emot att möta miljöminister Karolina Skog och diskutera denna fråga. MABO kan bidra med konstruktiva förslag i det kommande arbetet. Konsumentnytta för alla som bor i hyres- och bostadsrätter går att kombinera med ett bra system för insamling av förpackningar.

MABO:
Karolina Brick, Riksbyggen
Magnus Ulaner, HSB
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Patrizia Finessi, SABO

Debattinlägget har publicerats av Dagens Samhälle.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 070-291 54 47

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38